Сучасний світ ставить багато викликів. Серед іншого – помітно погіршується здоров’я населення, народжується більше дітей з різноманітними особливостями розвитку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожна 100-та дитина у світі має розлад аутистичного спектра. Ще 70-80 років тому такі діти жили переважно у лікувальних закладах та фактично були відірвані від звичайного світу. Наразі більшість дітей виховуються в родині, навчаються, згодом працюють.

Розлади аутистичного спектра – група розладів психологічного розвитку (відповідно до Міжнародного класифікатора хвороб 10-ї редакції), що характеризується якісними відхиленнями у показниках комунікабельності, а також обмеженим, стереотипним, повторюваним комплексом інтересів та дій. Для людей з РАС характерна наявність тріади симптомів:

  • Комунікативні розлади. Часто порушення мовлення супроводжують аутизм. Але люди з РАС можуть мати проблеми зі спілкуванням жестами, зчитуванням невербальних сигналів (міміки, пози тіла тощо). Ті, хто мають значні мовленнєві порушення, можуть використовувати для спілкування альтернативні засоби комунікації (картки, програми, жестову мову, набір тексту).
  • Стереотипне коло інтересів. Діти надають перевагу певним іграм, предметам. Можуть виникати проблеми із розвитком сюжетних ігор. Діти з РАС часто використовують для гри предмети, що не є іграшками, мають обмежений репертуар ігор, не виявляють зацікавлення новими забавками.
  • Розлади прив’язаності. У молодшому віці (10-18 місяців) можна помітити, що маля дивно реагує на тих, хто його оточує. Наприклад, не реагує на матір, рідко проситься на ручки, уникає інших дітей.

Читайте також
Найкращі фільми про аутистів

Найкращі фільми про аутистів

Про людей зі своїм особливим світом
02.04.2019 1

Чому вживають термін «спектр»

Люди, що мають розлади аутистичного спектра – це різнорідна група, яку складають люди різні за віком, статтю, функціональним рівнем, розумовим розвитком, навичками, талантами, особливостями. Серед людей з аутизмом є люди як із рівнем інтелекту вище середнього та соціальними проблемами, так і з тяжкою розумовою відсталістю, нездатні до комунікації та самообслуговування. Близько 50%  дітей з аутизмом мають когнітивні порушення. Також часто спостерігаються проблеми з обробкою сенсорної інформації:

  1. Порушення слухового сприйняття заважають дитині фільтрувати фоновий шум та добре розуміти мовлення (що впливає на мовленнєвий розвиток своєю чергою). Частина людей має гіперакузію – посилене сприйняття звуків. Шум навколо здатен викликати навіть больові відчуття. Тому вони уникають натовпу, недобре почуваються у класі, громадських місцях.
     
  2. Порушення зорового сприйняття. Діти з РАС не завжди здатні підтримувати зоровий контакт, дивитися в очі людині, з якою спілкуються. У частини дітей периферичний зір працює краще, ніж центральний. Тобто дитина краще бачить те, що розташовано по боках, ніж у центрі. Це значно впливає на процес навчання читання та письма.
     
  3. Тактильне сприйняття. Також може бути посилене (діти надають перевагу лише певному одягу, вживають їжу із нейтральним смаком, уникають обіймів тощо), чи знижене (діти штовхаються, полюбляють фізичний конакт, гостру їжу, мають проблеми із організацією складних рухів).

Всіх дітей з РАС можна та потрібно навчати. Головне – оцінити слабкі та сильні сторони дитини, адекватно ставити цілі розвитку. Кожна людина з аутизмом має власний набір особливостей, різний реабілітаційний потенціал.

Читайте також
9 найчастіших питань до мене як до мами дитини з аутизмом

9 найчастіших питань до мене як до мами дитини з аутизмом

Діагностування, програми корекції і навчання в школі
02.09.2020 1
20 порад дитині, як потоваришувати з однокласником з РАС

20 порад дитині, як потоваришувати з однокласником з РАС

Якщо в класі з'являється однокласник з аутизмом
14.10.2021 1

Титульне фото Allan MasPexels

Приєднуйтесь до нашої сторінки і групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram