Раз на тиждень ми відправляємо для вас дайджест з найкращими публікаціями

Бізнес Школа вихідного дня «KS»

Наталия Чуприна 07 Жовтня 2018 Київ 1596

Бізнес Школа вихідного дня «KS» стартує та запрошує на навчання за наступними програмами:
І. Базовий бізнес курс (9-12 років, 13-16 років)
ІІ. Курс «Love and English for Teens» (13-16 років)

І. Базовий бізнес курс
Навчання в бізнес-школі дає необхідні знання, вміння та практичні навички підприємництва, розкриття талантів підлітків для успішного життя і діяльності в будь-якій сфері.
Навчати дітей підприємництва необхідно з малих років - так досягається максимальна ефективність розширення світогляду, гнучкості, комунікабельності, лідерських задатків, проявлення сильних сторін.
Студенти школи набувають досвіду роботи в команді, досвід побудови міжособистісних відносин, оволодівають знаннями і набувають компетенції шляхом створення власних бізнес проектів та участі в поданні свого проекту реальним інвесторам.
Пройшовши весь шлях від першого дня до представлення свого проекту потенційним інвесторам, кожен учасник:
• зможе зрозуміти, в чому його сила і потенціал;
• розвине впевненість в собі і власних силах і зможе підвищити свою самооцінку;
• буде вміти ставити чіткі і досяжні цілі;
• навчиться керувати своїм часом і підвищить свою самоорганізованість;
• спіткає основи управління своїми емоціями;
• збільшить навик успішного спілкування;
• вибере для себе переважну роль - лідер або ведений;
• зможе опанувати навичок нестандартного мислення;
• вибере для себе існуючу професію або створить нову;
• зможе створити свій бізнес-план і представити його інвесторам.

Курс розрахований на 3 місяці (12 занять по 2 години).
Заняття відбуваються у неділю для двох вікових категорій:
• 9-12 років з 10.00-12.00, 
• 13-16 років з 12.30-14.30 

Підсумком навчання є захист власних проектів – «Мій успішний стартап».
Абонемент на 3 місяці (12 занять, 24 год) - 4500 грн

Записа за телефоном: 066-481-60-87

Програма курсу включає 36 ключових напрямків:

1. Тренінг командоутворення (Вступне заняття)
Самооцінка. Впевненість в собі
2. Самооцінка
3. Впевненість у собі
Підсилюємо самоорганізацію
4. Пам'ять
5. Увага і спостережливість
6. Збільшуємо свою продуктивність
Цілепокладання і управління часом
7. Цілі: як ставити і як досягати?
8. Управління часом або як все встигати
Організованість і відповідальність
9. Самоорганізація
10. Відповідальність
Емоційна компетентність. Саморегуляція. Автономність.
11. Емоційна компетентність
12. Саморегуляція
13. Автономність
14. Конфліктологія
Секрети успішних комунікацій
15. Основи комунікації
16. Складові комунікативної компетентності
17. Комунікативні стилі: який вибрати?
18. Причини, що перешкоджають ефективному спілкуванню і їх нейтралізація
19. Конфлікти в комунікаціях
20. Діловий етикет
21. Лідерство в команді
22. Студія акторської майстерності
23. Самоорганізація лідера (підвищення особистої ефективності)
24. Ораторська майстерність лідера
Розвиваємо інноваційне нестандартне мислення
25. Тренінг «позитивного і проактивного мислення»
26. Інтелект і Мислення.
27. Уява і креативність: діагностика та розвиток.
Управління кар'єрою
28. Знайомство з актуальними бізнес-професіями
29. Профорієнтаційна сесія
30. Ключові ресурси
31. Ключові види діяльності
32. Основи фінансової грамотності
33. Модель продукту
34. Споживчий сегмент. Взаємовідносини з клієнтами
35. Канали збуту
36. Ключові партнери

Ведучий і автор курсу: Олексій Широков, бізнес-тренер, сертифікований коуч, ігротехнік, автор двох тренінгових ігор - "Дерево емоцій" і "Код ДіВанчі", ідеолог і організатор Форуму ефективного коучингу і ряду заходів розвитку особистості, супервізор міжмодульного навчання в Міжнародній школі коучингу і менторингу Master Coach Ukraine.

ІІ. Курс «Love and English for Teens» (13-16 років)
Love English трансформаційна гра-тренінг
The time to come
Creativity and emotional intelligence
Conflicts, communication and leadership. Networking
Serving life (self-acceptance, empathy, self-empathy)
(My) Mission
(My) Perspective
World(s)

Серія тренінгів Love and English for Teens розроблена для допомоги підліткам (вік 13-16 років) в самопізнанні; умінні розпізнавати свої страхи, позбавлятися від ірраціональних страхів, знаходити опору в собі; розвитку емоційного інтелекту; ефективній поведінці в конфліктних ситуаціях, вибудовувати суспільні зв'язки і брати на себе відповідальність; приймати себе; виявляти емпатію до оточуючих і себе; формувати бачення своєї життєвої місії, уміння мислити нестандартно і помічати взаємозв'язки і взаємозалежність між собою і світом.
Унікальність курсу полягає в тому, що психологічна робота з підлітками ведеться на іноземній мові, що сприяє утворенню певного емоційного вакууму, необхідного для неупередженого погляду на проблемну ситуацію і знаходження найбільш ефективного її вирішення. Друга особливість у тому, що створюється штучне мовне середовище, що сприяє закріпленню навичок говоріння та вміння вибудовувати комунікацію англійською мовою, здатність зав'язувати і вибудовувати мережу контактів так, як цього очікує від людини сучасний світ. Через психологічну роботу знімаються страхи говоріння, здійснення помилки, публічних виступів, невпевненість в собі, обмежуючі переконання і негативні психологічні програми, що перешкоджають його гармонійному розвитку.
Підліток в сучасному світі, одночасно з проживанням своєї вікової кризи, стикається з завданнями і труднощами, не властивими попереднім поколінням. В першу чергу відбувається, звичайно ж, його самовизначення, відділення від батьківської сім'ї і становлення власної особистості. При цьому важливою є підтримка дитині в пізнанні його сильних сторін і почуттів, розвитку почуття власної гідності, поваги до себе і оточуючих, здатності аналізувати і регулювати свою поведінку. Додаткові складнощі сучасного світу полягають в достатку спілкування в соціальних мережах і значному зниженні здатності встановлювати і підтримувати живі соціальні контакти; зниженні здатності концентруватися і утримувати увагу. Значно збільшені інформаційні навантаження сучасного світу, рівень напруженості в суспільстві, зростання академічного навантаження - все це і багато іншого ставлять перед сучасним підлітком складні завдання дорослішання.

Мета тренінгових занять: шляхом розвитку комунікації англійською мовою допомогти підлітку усвідомити важливість і природність тих особистісних змін, що з ним відбуваються, прийняти їх, навчитися справлятися зі страхами, набути навичок успішної соціальної та емоційної комунікації, зрозуміти свою важливість і роль для світу.
Завдання курсу:
1. Стимулювати учасників до самопізнання, вміння розпізнавати власні особистісні якості, вміння їх аналізувати і контролювати (формування особистісної саморефлексії).
2. Розширити знання учасників про їх емоційно-чуттєвий світ, уміння приймати, висловлювати і управляти своїми емоціями і почуттями.
3. Сформувати навички поведінки в конфліктних ситуаціях, вміння висловлювати свою точку зору, вислуховувати і приймати позицію співрозмовника, вміння знаходити взаємовигідне рішення, освоєння стратегії управління стресом.
4. Сформувати розуміння того, що вибір несе за собою наслідки, допомогти приймати наслідки вибору.
5. Сприяти усвідомленню своєї ролі і місії в житті, своїх життєвих перспектив, цінностей і цілей, а також способів їх досягнення. Допомогти в оволодінні нестандартними способами мислення.
6. Навчитись легко і із задоволенням комунікувати на життєво-важливі теми англійською мовою.

Тренінгові заняття розраховані на тривалість 1,5 години при частоті зустрічей раз на тиждень, за винятком трансформаційної психологічної гри «Love English - Полюби англійську», тривалість якої становить 3 години. 

Основний курс – 2 місяці (8 занять).
Вартість курсу: 3000 грн.
Кількість учасників в групі - 10-12 осіб.

Кожне заняття складається з вступної, основної та заключної частин. Тренінгові заняття включають в себе арт-терапевтичні, арт-коучингові вправи, кінезіологічні вправи, вправи для індивідуальної і групової роботи, вправи з розвитку емоційного інтелекту, навичок активного слухання, медитативні вправи, дискусію, рухові вправи, роботу з метафоричними картами, лінгвістичні вправи.

Тренер і автор курсу: Оксана Іллєнко - практичний психолог, арт-терапевт, лінгвотерапевт, психотерапевтичний кинезіолог, дитячий психолог, засновник провідного Англійського психологічного розмовного клубу, Автор і ведуча психологічного курсу англійською мовою English Ease і Love English, тренер-викладач англійської та німецької мов, перекладач психологічних семінарів і тренінгів, тренер фестивалів «Казкове місто», «RestArt», «Art-PRAKTIK», співавтор і ко-ведуча марафонів «Антистресовий марафон», «Antistress chill-out» і «Внутрішній дитина. Розвиток відносин», ведуча трансформаційних ігор «Колесо життя», «Психосоматика», «ПсиХУДЕЙКА», автор і ведуча трансформаційної психологічної гри «Love English - Полюби англійську», трансформаційної гри-тренінгу«МійСТРЕСС».
Запис на курс: 066-481-60-87
Місце проведення: бульвар Кольцова, 14Д, Kosmopolit School
Будьте з нами!
Kosmopolit School – це простір твоїх можливостей!


Організатор: Прогресивна школа Kosmopolit School

07 Жовтня 2018 - 23 Грудня 2018

10:00 - 14:00

бульвар Кольцова, 14Д

https://www.facebook.com/events/169802170573254/

Залишити відгук

0/2000 символів використано

Якщо ви зареєстрований користувач і хочете додати коментар то вам потрібно увійти, або ви можете додати коментар нижче анонімно.

Прогресивна школа Kosmopolit School

бульвар Кольцова, 14 Д

+38(066) 481-60-87

https://www.facebook.com/kosmopolit.kiev/

Написати повідомлення
Події