Освіта Нова провела дослідження, які пільги чи відшкодування за навчання дітей можуть отримати батьки від держави і чи працює державна програма «Гроші ходять за дитиною». Ви також дізнаєтесь, як скористатися муніципальною нянею і як отримати податкову знижку, якщо ваша дитина відвідує приватний освітній заклад.

Якщо ви – батьки, які користуються послугами няні для своєї дитини (віком до трьох років), або послугами приватних закладів освіти, ви можете отримувати грошові компенсації від держави. Є три варіанти:

  1. Програма «Муніципальна няня».
  2. Податкова знижка.
  3. Програма «Гроші ходять за дитиною».

Програма «Муніципальна няня»

Механізм відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня» затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68.

Наразі батьки дітей віком до 3 років, незалежно від місця проживання, мають право отримувати від держави компенсацію у розмірі 1779 грн на місяць (офіційний прожитковий мінімум для дітей до 6 років станом на 1 січня), за умови, що вони користуються офіційно послугою по догляду за дітьми та сплачують суму більше 1779 грн. (якщо сума оплати послуги менша, компенсується відповідна сума).

Згідно з законодавством, муніципальна няня – це будь-яка фізична особа-підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

 

Порядок відшкодування вартості послуги згідно з Постановою Кабміну №68 від 30.01.2019 р.:
3. Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років (далі – компенсація послуги «муніципальна няня»).
Призначення та виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюються згідно з рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської ради, ради об’єднаної територіальної громади (далі – місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення).
4. Компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується отримувачу послуги «муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.
5. Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі – договір) з муніципальною нянею.
Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.
6. Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.
У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.
7. Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги «муніципальна няня» протягом місяця після укладення договору подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі, зазначені у пунктах 8 і 9 цього Порядку.
8. У паперовій формі отримувач послуги «муніципальна няня» подає такі документи:
-заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
-заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;
-копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;
-документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).
До заяви додаються копії:
- свідоцтва про народження дитини;
- паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
- документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
- документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;
- рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
9. В електронній формі отримувач послуги «муніципальна няня» подає такі документи:
- електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
- електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
- скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
- відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.
До заяви додаються:
- відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);
- сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
- сканована копія рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.

 

Як користуватися. Послуги муніципальної няні можуть надавати і юридичні особи, і ФОПи, які мають право офіційно винаймати людину згідно із законодавством. Людина, яка надає послугу няні, може бути фізичною особою-підприємцем, враховуючи наявність необхідних для здійснення цих послуг КВЕДів.

Повний пакет документів подається один раз, а далі – щомісяця платіжні документи, які підтверджують оплату послуг няні.

«При цій компенсації є чимало прикладів відмови з обґрунтуванням, що не відповідає законодавству. Наприклад, що договір на послуги муніципальної няні не відповідає затвердженій формі. Є нормативні вимоги до договору, але конкретна форма відсутня. Якщо ці вимоги виконано, на підставі невідповідності договору відмовляти не можна. Або іноді відмовляють тому, що на підтвердження оплати готівкою надано не фіскальний чек, а інший документ. Хоча наразі законодавство дозволяє окремим ФОПам приймати готівку без касового апарату чи іншого виду РРО. Відмову можна оскаржити, але на практиці простіше і швидше переробити документи», – зазначає Ольга Льодіна, юрист, яка допомагає вирішувати питання приватної освіти батькам та освітянам.

 

Податкова знижка

Механізм «податкової знижки» затверджений в Податковому кодексі України. Експерти вважають цей вид компенсації найбільш простим і дієвим.
 

У Законі України від 3 липня 2018 року № 2477-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України») зазначено: «…платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст.164 Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення.
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). При цьому у зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Кодексу).
До витрат, які платник податку матиме право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками 2018 року враховуватимуться витрати, понесені платником після набрання чинності Законом № 2477-VIII, тобто після 28 липня 2018 року та підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами».

 

Як це працює. Податкову знижку можна отримати незалежно від віку дитини, якщо вона навчається в приватному закладі та отримує середню, дошкільну або позашкільну освіту. Тобто якщо дитина відвідує гуртки, курси, альтернативну школу або центр розвитку (в т.ч. без ліцензії) тощо, батьки можуть отримати грошову компенсацію у вигляді податкової знижки від держави, якщо правильно оформлять документи.

Для отримання податкової знижки з закладом освіти має бути укладений договір про надання освітніх послуг, де зазначено, хто надає послуги, їх отримувача, вартість таких послуг, строк надання, а оплата має бути підтверджена платіжними та розрахунковими документами (фіскальними чеками, платіжними квитанціями тощо).

Хто може отримати податкову компенсацію. Лише батьки з офіційною зарплатнею, з якої офіційно вираховуються податки. ФОПи, на жаль, не можуть отримувати податкові знижки, навіть якщо знаходяться на загальній системі оподаткування.

Який розмір компенсації (умовна формула). Батьки можуть повернути 18%, які вираховуються або від річної вартості навчання, або від річної суми зарплати. Яка сума менше, від тієї і рахують.

Як користуватися. Батьки заповнюють податкову декларацію та подають документи в податкову для отримання грошової компенсації раз на рік, по завершенню календарного року. Тобто протягом 2020 року подаються документи про сплату за навчання дитини у 2019 році.

Процесом керують батьки. Вони займаються збором документів та спілкуванням з органами влади (податковою). Заклади освіти лише надають договори, платіжні та інші документи, які підтверджують навчання дитини у них.

 

Програма «Гроші ходять за дитиною»

Ідея цієї програми проста і ефективна. Держава виділяє кошти на навчання дитини в комунальних школах або садочках. Якщо ж родина обирає приватну освіту, ці кошти перенаправляються в той заклад освіти. Дуже логічна ідея. А ось втілення на сьогоднішній день – не дуже логічне.

Наразі програма «Гроші ходять за дитиною» – місцева. «В Законі України «Про освіту» містяться достатньо загальні фрази без конкретного механізму: «Фінансування закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Фінансування дошкільної та позашкільної освіти здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Держава може сприяти розвитку дошкільної та позашкільної освіти шляхом надання відповідних освітніх субвенцій». Конкретні механізми мають встановлюватися підзаконними актами», – пояснює Ольга Льодіна. Тобто обласна рада кожного регіону має затвердити цю програму, адже гроші виділяються з місцевого бюджету.

Зараз програма затверджена та працює у сфері дошкільної освіти у Києві, що вказано у відповідній Постанові Київради № 1369/5433 від 13.09.2018 р. «Механізм також почав працювати в деяких інших містах, наприклад, в Тернополі. Але знаю, що в деяких містах, наприклад, в Рівному, приватні садочки просять прийняти програму, але місцева влада процес затягує і реально вплинути на це важко», – розповідає Ольга Льодіна.

Коли і як це буде впроваджено на всій території Україні – невідомо. Прогнози давати ніхто не наважується. «Наразі освітній бізнес в кризовому стані. А можливість отримати виплату як вагому знижку за програмою «Гроші ходять за дитиною» стане додатковим стимулом для батьків розглядати цей приватний заклад освіти замість комунального. Але потрібно розуміти, що садочок повинен мати ліцензією, а це для багатьох головна проблема. Ліцензії немає – немає і компенсацій», – розповідає Олена Лізвінська, консультант з питань безпеки дітей, автор та експерт освітніх програм для дітей та батьків.

Як працює механізм у Києві. На відмінність від оформлення податкової знижки, рушієм отримання цієї компенсації від держави є саме заклад освіти, тож документами в основному займається його адміністрація. Саме садочок має відповідати усім вимогам, щоб отримувати кошти від держави (деталі – нижче). Батьки надають садочку лише необхідні документи.

Садочок заключає договір із районним управлінням освіти, договір із батьками та ще тристоронній договір між садочком, батьками та районним управлінням освіти. Під кожен договір (окрему дитину) йде пакет документів, який наразі по Києву визначений підпунктом 4.7 Постанови Київради (підтвердження, що проживаєш у місті Київ, свідоцтво про народження дитини тощо). Районне управління розглядає документи та на рахунок садочка нараховує виплати, призначені батькам. Садочок користуватися цими коштами не може.

«Проте договори не є типовими. Кожне районне управління освіти розробляє їх самостійно. Тому є два варіанти, що далі відбувається із грошима, які заходять в садочок, залежно від умов договору: або садочок ці кошти перераховує батькам на банківський рахунок, або на наступний місяць зменшує вартість своїх послуг на цю суму», – пояснює Льодіна.

Додатково садочок підписує щомісяця із управлінням освіти окремий акт, в якому зазначає, скільки дітей відвідало садочок цього місяця та скільки родин мають отримати компенсації.

Важливо, що в деяких договорах на отримання цієї грошової компенсації вказано: якщо дитина відвідує садочок, задіяний в програмі «Гроші ходять за дитиною», і батьки отримують компенсацію, вони мають зняти дитину із електронної черги в комунальні садочки.

Найдовший період процесу – це оформлення документів та очікування першого траншу. Садочок подає документи, а управління освіти може їх завернути, просити доробити тощо. Коли механізм налагодився, батьки щомісяця стабільно отримують гроші. Головне, щоб і кошти були в місцевому бюджеті, адже процес залежить від стабільності їхнього надходження в районне управління освіти.

Якщо батьки хочуть дізнатися, чи їхній навчальний заклад підключився до цієї програми та чи мають вони право отримувати компенсацію, найпростіше – спитати у представників садочка або ж в районному управлінні освіти.

Уточнюйте на місцях, в своїх регіональних управліннях освіти та садочках, як працює програма «Гроші ходять за дитиною» саме на вашій території, адже кожний район встановлює свій порядок дій. У статті ми не можемо висвітлити це питання, як єдиний та стабільний механізм.

Який розмір компенсації. Розмір компенсації визначається щороку згідно із формулою, яка вказана у Постанові Київради:

«Я дивлюсь на формулу, за якою нараховують цю суму, але не можу її зрозуміти. Факт в тому, що кожен рік в Києві визначається сума, яку будуть компенсувати. Цього року – це 3050 грн на дитину щомісяця», – говорить Льодіна.

За словами Олени Лізвінської, минулого року близько 1000 батьків в Києві отримали цю компенсацію.

Кошти на програму «Гроші ходять за дитиною» надходять із місцевого бюджету. Вони виділяються на календарний рік, тобто до кінця 2020 року закладені в бюджеті. Але кому їх вистачить – питання до влади. Щороку сума виплати може змінюватися.

Який заклад може отримувати компенсацію. Пункт 4.2 Постанови Київради встановлює вимоги до освітнього закладу, який може претендувати на отримання виплат:

4.2. Суб'єкт освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватний або корпоративний заклад дошкільної освіти, для отримання компенсації вартості надання освітньої послуги повинен відповідати таким вимогам:
1) бути зареєстрованим у місті Києві;
2) здійснювати освітню діяльність в місті Києві на підставі ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти;
3) мати в наявності матеріально-технічну базу, що забезпечує виконання базового компонента дошкільної освіти та відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо санітарно-гігієнічних вимог, безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;
4) мати в наявності педагогічні кадри з відповідною спеціальною освітою та/або професійною кваліфікацією педагогічного працівника;
5) мати в наявності затверджену (схвалену) в установленому порядку освітню програму, що відповідає вимогам базового компонента дошкільної освіти;
6) мати режим роботи закладу дошкільної освіти з тривалістю перебування в ньому дитини не менше десяти годин та триразовим харчуванням;
7) мати підтвердження про успішне проходження інституційного аудиту на підтвердження якості освіти та освітньої діяльності, дотримання законодавства.

Виконати усі норми важко, говорять освітяни. По-перше – претендувати на виплати можуть лише приватні заклади дошкільної освіти, які працюють за ліцензією, а таких, на жаль, меншість. «80% приватних садочків Києва не мають ліцензії, тому не можуть користуватися програмою. Адміністрація дитячого садочка має бути зацікавленою», – говорить Олена Лізвінська.

Складнощі також виникають з виконанням пунктів про триразове харчування та 10-годинний режим перебування дітей у садочку.

Найскладніша з цих вимог – це підпункт 7: «мати підтвердження про успішне проходження інституційного аудиту». Аудит проводить державна служба якості освіти, і наразі йде процес завершення формування відповідного територіального управління, тобто аудит не проводять. На практиці, коли прийняли проект та обговорювали питання щодо аудиту, структурний підрозділ КМДА дозволив видавати компенсації без проходження аудиту – ніхто із садочків аудит не проходив, а гроші видавали.

«Але з весни 2020 року, частина районних управлінь освіти, а договори на гроші йдуть саме через районні управління освіти, відмовляються виплачувати кошти на підставі відсутності інституційного аудиту. Подивимося, як це відбуватиметься надалі», – говорить Ольга Льодіна.

«Батькам завжди варто пам’ятати, що головне – безпечні умови для перебування дитини, а потім усі інші питання, в тому числі і фінансові. Вважаю, що безпека для здоров’я та життя дитини завжди мають бути на першому місці», – підтримує Олена Лізвінська.

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ

Якщо в родині чоловік сплачує за навчання дитини в київському приватному садочку зі свого офіційного доходу, але він зареєстрований як ФОП в іншому місті, чи може оформити податкову знижку, компенсацію вартості тощо?

Якщо у чоловіка є можливість підтвердити документами, що він проживає в Києві (пункт 4.7. рішення Київради): право власності на житло або право користування житлом (нотаріально засвідчений договір оренди) тощо, на його дитину можуть бути виділені кошти за програмою «Гроші ходять за дитиною». Кошти за програмою «муніципальна няня» можна отримати в такому випадку, якщо дитині не виповнилося 3 роки. Податкову знижку на навчання ФОП отримати не може, лише найманий працівник.

 

Якщо під час карантину освітній заклад не надав послуги, але батьки сплачували частково за навчання, чи мають можливість вони отримати якусь грошову компенсацію?

По податковій знижці – так, можуть, якщо надавалися освітні послуги (дистанційні, екстернат тощо), за які батьки сплачували. Це потрібно підтвердити платіжними документами.

За програмою «Гроші за дитиною» – невідомо, єдину відповідь дати неможливо, адже практика різниться в різних районах Києва. Є випадки, коли районні управління відмовляли в компенсації за цей період через те, що садочки не виконували вимоги про 10-годинне перебування дитини або харчування. А десь виплачують.

 

Чи можна отримувати компенсації, якщо дитина змінює навчальний заклад протягом року?

Якщо мова йде про отримання податкової знижки, немає жодних обмежень. Можна подавати на двох дітей, одночасно дошкільну та позашкільну освіту тощо. В цій програмі роль навчального закладу досить пасивна – просто оформити документи, які мають бути оформлені в будь-якому випадку.

При користуванні програмою «Гроші ходять за дитиною» якщо дитина змінює садочок на той, який бере участь у програмі, компенсацію отримати можливо. Єдине, що садочок має щоразу подавати нові документи в управління освіти, де прописана зміна кількості дітей, які отримують компенсацію.