Андрій Переймибіда, керівник центру розвитку талантів компанії SoftServe та Марія Рашкевич, керівниця освітніх проєктів в SoftServe, розповіли, в який спосіб партнерство та дуальне навчання можуть бути інструментами удосконалення освіти.

Сучасна освітня програма ставить перед собою важливе завдання – неперервно покращувати освітні послуги. Цей процес передбачає постійне виявлення можливих ризиків і оперативну реакцію на зміни в навколишньому світі, який характеризується складністю і нестабільністю.

Однак, ключовою складовою успішної реакції є системна комунікація з основними учасниками, які мають доступ до актуальної інформації про сучасні тенденції, практики та інструменти. 

Серед учасників цієї комунікації роботодавці виявляються, можливо, найбільш інформованою групою, оскільки вони стежать за своїми власними інтересами і виявляють вигідні стратегії у співпраці з навчальними закладами, що є постачальниками освітніх послуг. Чому співпраця між бізнесом та університетами досі залишається найбільш ефективним методом удосконалення освіти?

Якість навчання 

Для того, щоб розуміти, що таке якість освітніх послуг, спростимо це поняття. Ми можемо подивитися на освітній процес, як на сукупність зусиль, спрямованих на вивчення конкретного предмета з метою його подальшого застосування. Наша мета полягає в тому, щоб постійно вдосконалювати цей процес навчання, щоб в результаті отримати якісне навчання. 

Для кращого зрозуміння, введемо аналогію зі сфери розробки програмного забезпечення. Тут дефект – це неузгодженість фактичного результату з вимогами або очікуваннями кінцевого користувача. Іншими словами, – це, якщо програма не працює так, як очікувалося. І для ідентифікації цієї ситуації потрібно, для початку, мати вимоги і зрозуміти очікування користувача. 

Так само і в освіті. Щоб говорити про якість навчання, нам потрібно зрозуміти вимоги та очікування основних учасників процесу навчання, тих, кому дійсно важливе якісне навчання. 

Стейкголдери освіти 

Розглядаючи якість освітніх послуг, ми маємо на увазі інтереси різних учасників навчального процесу – стейкголдерів. Серед них можна виділити наступні групи: 

 • Абітурієнти/студенти: Їхні потреби та очікування важливі для забезпечення якісної освіти. 

 • Університети: Вони відповідають за навчання та формування програм. Їхня роль полягає в забезпеченні найкращих умов для студентів. 

 • Роботодавці: Ця група має особливий інтерес у якісних випускниках, оскільки вони застосовують здобуті знання, уміння та навички у реальній роботі. 

 • Держава: Від держави залежить регулювання освіти та фінансування найбільш перспективних напрямків пропорційно до потреби. 

 • Інші учасники з меншим впливом: До прикладу, батьки студентів, інші країни, громадські організації тощо. 

Щоб оцінити актуальність та поточні перспективи освітньої програми, найбільш логічною є взаємодія з роботодавцями. Бізнеси працюють у реальному житті та користуються технологіями, методами та інструментами, які мають знати випускники навчального закладу. Виглядає, що ця взаємодія є ключовою для забезпечення високої якості освіти. 

Тепер розгляньмо концепцію дуальної освіти, яка є універсальним механізмом взаємодії з бізнесом. Ми можемо почати розмову про взаємодію бізнесу та навчальних закладів, спираючись на досвід Німеччини, яка є лідером у цій сфері. До 50% студентів здобувають професійну освіту через дуальну систему навчання, і цей досвід є дуже успішним. Дуальна освіта означає співпрацю між студентами, навчальними закладами та роботодавцями для досягнення високих результатів у навчанні та вмінні застосувати отримані знання на практиці. 

 

Отже, в загальному розумінні, «дуальна освіта» це спрощена назва процесу, в якому дві сторони – бізнес і навчальні заклади – об'єднують свої зусилля для постійного покращення якості навчальних програм. 

Погляд зі сторони компанії. Для конкретики розглянемо, як поділяється співпраця компанії з навчальними партнерами в термінології ІТ-компаній, як SoftServe.   

 

SoftServe виділяє 4 рівні співпраці, що відповідають чотирьом етапам, які проходить розвиток такого співробітництва: 

 • Educational Provider (Освітній Постачальник): Така співпраця орієнтована на ознайомчі зустрічі та надання освітніх рішень у вузькоспеціалізованих напрямках. Це може охоплювати організацію подій, де студенти або викладачі отримують можливість швидко познайомитися з предметом. 

 • Educational Trusted Provider (Освітній Довірений Постачальник): На цьому етапі партнерство розширюється, і воно вже передбачає організацію практик для студентів та стажування для викладачів. Освітні заклади є перевіреними та довіреними для компанії через відомий досвід. 

 • Educational Trusted Partner (Освітній Довірений Партнер): Співпраця ще більше урізноманітнюється. Вона містить в собі спільні навчальні курси, організацію літніх/зимових шкіл, тематичні події і програми «амбасадорів». Освітні заклади і компанія спільно працюють над зміцненням партнерства та підвищення якості освіти. 

 • Educational Integrated Partner (Освітній Інтегрований Партнер): На останньому етапі співпраця досягає найвищого рівня інтеграції і охоплює спеціальні спільні програми та дуальну освіту, де компанія і освітні заклади спільно розробляють та впроваджують навчальні програми, які готують студентів до роботи в конкретній галузі. 

Ці чотири рівні відображають еволюцію і поглиблення співпраці між бізнесом і освітніми закладами на шляху до досягнення спільних цілей: покращення освіти та підготовці студентів до професійного життя. 

Погляд зі сторони університету. 

Як ефективно розпочати і поступово розширити цю співпрацю зі сторони університету?  

 

Побудуємо відповідні 4 кроки становлення довірчих партнерських відносин: 

 • Спільні курси/програми: На першому етапі взаємодії можливість проведення спільних навчальних курсів створює базову точку для співпраці. Це може включати факультативні курси або основні навчальні програми, які розробляються і викладаються представниками компанії. У цей момент студенти ще не є активними учасниками виробничого процесу. 

 • Гібридний формат: Другий етап передбачає розширення співпраці через передачу частини навчальної програми до неформальної або інформальної освіти, яка надається працівникам під час роботи. На цьому етапі студенти вже можуть бути залучені до виробництва і враховувати свої кар'єрні перспективи. Викладачі можуть актуалізувати навчальні програми, враховуючи реальний досвід студентів допомагаючи їм набути актуальні знання. 

 • Інтеграційні програми: Третій етап охоплює глибшу інтеграцію, включаючи перегляд навчальних програм та оновлення навчальних матеріалів. На цьому етапі студенти отримують можливість відображати виробничі досягнення у своїх навчальних результатах, що вимагає більшої взаємодії з роботодавцями. Викладачі працюють над змістом програми, виходячи з актуального досвіду студентів та партнерів. 

 • Повна дуальна форма здобуття освіти: На останньому етапі взаємодія досягає найвищого рівня інтеграції. Це повна дуальна форма навчання, де студенти, навчаючись під час роботи, є частиною виробничого процесу, а викладачі беруть активну участь в ньому. Ця інтеграція може передбачати відкриття філії навчального закладу на виробництві або інші форми поглибленої інтеграції. 

Таким чином створення якісного навчального процесу є довгостроковою та багатоетапною задачею, яка вимагає постійних зусиль та неперервного удосконалення. Ключовим аспектом є впровадження процесу неперервного удосконалення, який передбачає швидке реагування на змінні зовнішні обставини та відгук від компетентних зацікавлених сторін щодо актуальності та якості навчальних рішень. 

Важливою складовою такого процесу є системна комунікація з основними зацікавленими сторонами, включаючи абітурієнтів, студентів, університети, роботодавців, державу та інших учасників. Роботодавці, як представники бізнесу, мають важливу роль у цій комунікації, оскільки вони працюють з актуальними технологіями та методиками і можуть надати цінний внесок у покращення освітнього процесу. 

Один з ефективних механізмів співпраці з роботодавцями є дуальна освіта в широкому сенсі, яка сприяє підвищенню якості освітніх послуг і відображає win-win стратегію для всіх зацікавлених сторін. 

Важливо розуміти, що створення якісного навчального процесу є постійним завданням, і лише завдяки спільним зусиллям освітніх закладів та бізнес-партнерів можна досягти сталого успіху та забезпечити актуальність навчального середовища для студентів. 

Джерело фото Depositphotos

Приєднуйтесь до нашої сторінки і групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram