Останні три роки – роки викликів для освіти в Україні. Пандемія коронавірусу, а тепер повномасштабна війна, суттєво обмежили можливість дітей фізично відвідувати школу і тим самим підштовхнули освітян до пошуку нових форм та форматів навчання. І  коли під час пандемії COVID-19 основним завданням було обмежити фізичні контакти, щоб мінімізувати розповсюдження вірусу, то в умовах війни перед директорами шкіл та місцевими громадами стоїть завдання зробити освітній процес безпечним, не втративши якості.

Дистанційна освіта, безперечно, має свої переваги, та водночас, за результатами дослідження, проведеного Державною службою якості освіти спільно із проєктом «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), недоліками дистанційки, що впливають на результати навчання, педагоги назвали відсутність живого спілкування та невміння дітей самостійно вчитися. Брак повноцінних дистанційних курсів на платформах шкіл також негативно позначається на якості навчальних результатів, оскільки основним видом діяльності залишається синхронне навчання (зум-уроки), тоді як асинхронне навчання (самостійна робота) – без належного педагогічного супроводу.

У цьому матеріалі від Державної служби якості освіти ви знайдете відповіді на питання, як подолати недоліки дистанційки та виклики війни, організувавши у школі якісне змішане навчання.

Що таке змішане навчання (blended learning)

У загальному розумінні змішане навчання – це навчання, за якого частина пізнавальної діяльності учнів відбувається на уроці під безпосереднім керівництвом учителя, а інша – у самостійній роботі з електронними ресурсами.

Є кілька варіантів «змішування»:

  • поєднання очної форми із дистанційною;
  • поєднання різних форматів навчання у межах одного класу (основне очне навчання із використанням технологій дистанційного навчання та різних форм роботи з електронними ресурсами, онлайн-курсами тощо);
  • поєднання самостійного навчання та співпраці в класі;
  • змішування основного навчального контенту (підручників та навчальних матеріалів) із зовнішніми матеріалами (електронними ресурсами).

Найбільш застосованою в Україні наразі є практика поєднання очної форми із дистанційною.

Моделі «змішаного навчання»

Моделей змішаного навчання досить багато. Ми зупинимося на кількох основних.

Ротаційна модель

Суть цієї моделі полягає у так званій «ротації» учнів у школі. Відбувається також і «ротація» видів діяльності учнів – онлайн і офлайн.

Різновидом цієї моделі є робота за технологією «Перевернутий клас», коли учні частину матеріалів опрацьовують самостійно, а у класі обговорюють дискусійні питання, чи консультуються з учителем, або вивчають наступну частину матеріалу. Саме таку модель сьогодні реалізує більшість шкіл в Україні, які обрали змішаний формат навчання.

Гнучка модель

У цій моделі учні працюють за індивідуально налаштованим графіком переважно онлайн, а учитель є інструктором, який координує їхню діяльність та надає консультації. Причому консультації вчитель може надавати як очно, так і онлайн у синхронному режимі.

Таку модель часто обирають школи дистанційного навчання. Деякі школи в Україні, здебільшого у сільській місцевості, також реалізували таку модель під час пандемії та активної фази військових дій (у відносно безпечних регіонах).

Особистісно орієнтована модель

Передбачає навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями (учні навчаються очно, а паралельно працюють із зовнішніми електронними ресурсами, онлайн-курсами). Така модель може використовуватися для поглибленого вивчення окремих предметів, у разі поєднання очної та екстернатної, очної та мережевої або інших форм здобуття освіти.

Модель збагаченого віртуального середовища

Модель передбачає основну роботу в режимі онлайн за розробленими дистанційними курсами. Водночас учень може відвідувати окремі уроки (якщо ця модель застосовується індивідуально), або ж для учнів усього класу проводяться окремі уроки (наприклад, на початку та в кінці вивчення теми, для захисту проєктів, обговорення окремих тем).

Така модель буде корисною громадам, де внаслідок воєнних дій школа зруйнована або пошкоджена, однак є обладнаний цифровий хаб чи інші приміщення, які можуть використовуватись для проведення окремих занять з учнями.

У ситуації, коли у школі є потреба і можливість організувати змішане навчання, необхідно визначитися з моделлю або моделями, за якими заклад буде працювати.

Законодавство не передбачає змішаної форми здобуття освіти як такої, тож якщо у школі організоване змішане навчання, то форма здобуття освіти є очною з використанням технологій дистанційного навчання.

Практичне застосування моделей змішаного навчання

Організовуючи змішане навчання, директор школи може поєднувати моделі, беручи від кожної необхідну складову та формуючи таким чином свою унікальну модель.

Київська гімназія східних мов № 1

У гімназії поєднали ротаційну та гнучку моделі: перші, другі та п’яті класи навчаються очно щодня, тоді як інші паралелі приєднуються до них на два тижні, чергуючись між собою.

Частина учнів (деякі з них за кордоном, деякі в Україні) навчаються дистанційно на постійній основі, однак дистанційні класи у гімназії не відкривались, оскільки навчання таких учнів здійснюється шляхом індивідуальних освітніх траєкторій.

Розклад занять побудований так, що навчання відбувається фактично у дві зміни: вранці очне навчання у школі та дистанційне для учнів, які в Україні, а з 15:30 год – дистанційне для дітей, які за кордоном.

Водночас для вивчення східних мов та для паралелей, які перебувають на очному навчанні, у школі організували міжкласні динамічні групи, у яких відбувається внутрішня ротація учнів між класами, а інші класи на паралелі навчаються дистанційно.

На зображенні – схема ротації учнів для вивчення східних мов (міжкласні динамічні групи). Розклад ділиться на парний і непарний тижні та є сталим за предметами. Форми навчання позначаються кольором. Уроки проводяться очно або дистанційно залежно від форми, на якій перебуває клас.

Схема ротації учнів у Київській гімназії східних мов № 1

Яхниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лохвицької міської ради Полтавської області

Успішно поєднувати моделі змішаного навчання можна і у сільській місцевості з невеликим контингентом учнів школи. У Яхниківській школі 119 учнів, і цього року їхнє навчання побудоване таким чином, що 1-4-ті та 11-ті класи на постійній основі навчаються очно, 5-10-ті класи навчаються у змішаному режимі, а п’ятеро учнів навчаються дистанційно за індивідуальними освітніми траєкторіями.

У класах зі змішаним навчанням уроки проводяться за сталим розкладом онлайн чи в очному режимі. Вчителі планують свою роботу так, щоб новий матеріал, практичні, лабораторні проводити на офлайн-уроках, а відпрацювання навичок відбувалось під час онлайн-занять.

Розклад занять Яхниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лохвицької міської ради Полтавської області

Як організувати якісне змішане навчання: чекліст для директора школи

1. Провести опитування

Результати опитування серед батьків та вчителів дадуть змогу адміністрації школи більш чітко розуміти побажання щодо форми та формату навчання, очікування, перестороги та можливості учасників освітнього процесу. Під час такого опитування варто запропонувати усі можливі варіанти (очне навчання, очне із використанням дистанційних технологій (змішане) дистанційне, сімейна (домашня) форма, екстернат).

2. Відкрити нові форми здобуття освіти

Якщо виникає потреба відкрити нові форми навчання, за якими школа раніше не працювала, відповідне рішення має бути ухвалене педагогічною радою. Про рішення необхідно повідомити засновнику та розмістити інформацію на сайті школи та /або засновника.

ВАЖЛИВО: Школа може сама ухвалювати рішення щодо форм здобуття освіти, за якими вона організовує освітній процес. В окремих випадках засновник може визначати опорні школи, які пропонують дистанційну форму здобуття освіти.

3. Відкрити дистанційні класи

Якщо у школі достатня кількість батьків висловила бажання, щоб їхні діти навчались дистанційно, школа може зробити ротацію учнів між класами та відкрити дистанційний клас. За нормативними документами, такий клас можна відкривати для п’яти і більше учнів.

Це дасть змогу спланувати навчальне навантаження вчителям, які працюють у таких класах, відповідно до норм, закладених для дистанційної форми навчання. Інша частина навчальних годин планується для роботи в асинхронному режимі.

4. Організувати навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями

Якщо ж бажання навчатися дистанційно висловила невелика кількість батьків учнів, у такому разі школа може запропонувати навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями, як це успішно роблять згадані вище заклади освіти.

Учні можуть доєднуватись до уроків в очному режимі через онлайн-платформи (Zoom, Google Meet тощо) та виконувати завдання, які пропонуватиме для них учитель. Такий формат навчання найбільш схожий на модель збагаченого віртуального середовища. Офіційно учні навчаються очно за індивідуальною освітньою траєкторією.

5. Розподілити учнів на підгрупи для ротації

Практика показує, що українські школи найчастіше використовують ротаційну модель як основну або як одну із компонентів змішаного навчання. У такому разі педагогічному колективу важливо разом обговорити та обрати, як саме буде відбуватися ротація учнів у школі. У цьому процесі насамперед необхідно враховувати місткість укриття та загальну кількість учнів, які будуть навчатись очно.

Як організувати ротацію учнів

Насамперед необхідно визначити, на скільки підгруп треба поділити учнів та у який спосіб це зробити. Учні можуть ділитися на підгрупи у класі та відвідувати школу по черзі. Також можуть навчатися очно по черзі окремі класи, паралелі класів, класи певного освітнього рівня тощо.

Під час пандемії COVID-19 розподіл на групи мав на меті зменшення фізичних контактів, тому учнів зазвичай розділяли на дві підгрупи у класі або виводили паралелями по черзі в окремі дні тижня або через тиждень.

В умовах війни завдання ротації – забезпечити безпечну евакуацію учнів у випадку повітряної тривоги, тобто зменшити кількість дітей, які одночасно перебувають у школі до тієї кількості, яку здатне вмістити укриття. У такому разі виводити на навчання окремі підгрупи учнів недоцільно. Це ускладнює організацію освітнього процесу та збільшує навантаження на вчителя. Які класи і в якій послідовності виводити на очне навчання, слід вирішити, виходячи з умов конкретної школи.

Варіанти ротації учнів

У практиці є різні варіанти ротації учнів:

  • початкова школа/базова школа/старша школа;
  • паралелі класів;
  • окремі класи по черзі, виходячи з різних міркувань: новонабрані класи, початкова школа, випускні класи тощо.

У випадку, коли поділ учнів відбувається на дві групи, класи можуть навчатись очно тиждень через тиждень або день через день. У другому випадку навчальні дні для кожного класу можуть змінюватися кожного тижня. Таким чином окремий клас у перший тиждень буде навчатися два дні, а в другий – два (наприклад, понеділок, середа, п’ятниця та вівторок і четвер). У школах, які навчаються шість днів на тиждень, можна розвантажити щоденну кількість навчальних годин та організувати для кожного класу кожного тижня три навчальних дні очно та три навчальних дні дистанційно.

Якщо поділ учнів відбувається на три групи, також можливі різні варіанти ротації. Тиждень через два, або день через два. У такому випадку у циклі з трьох тижнів кожен клас перебуватиме в режимі очного навчання два тижні по два дні і один тиждень – один день.

Можливо застосувати і складніші рішення. До прикладу, частину уроків проводити постійно в очному режимі (зазвичай для цього обирають навчальні предмети мовно-літературної, математичної та природничої освітніх галузей), а частину – повністю перевести у дистанційний формат. Тоді учні можуть навчатися у дві підзміни щодня.

Варіантів розподілу учнів на групи та їх ротації може бути дуже багато. Під час ухвалення рішень варто максимально врахувати умови та обмеження, у яких працює школа.

6. Розподілити навчальне навантаження вчителів

Під час змішаного навчання керівникові слід врахувати, що кожен учитель працюватиме як у режимі очного, так і дистанційного навчання. В умовах, коли різні класи перебувають у різних форматах навчання, учителеві доведеться також протягом дня працювати у різних форматах. Це досить важко та потребує адаптації. Тому за можливості варто максимально врахувати різні формати навчання та черговість участі в них учнів під час розподілу навантаження педагогів. Слід також розподілити максимально години в класах, які навчатимуться в один період часу в одному форматі.

7. Адаптувати розклад уроків

Створення розкладу уроків для змішаного навчання не дорівнює створенню розкладу для очного навчання. Перший чинник, який треба враховувати, – поєднання очного та дистанційного навчання. Якщо школа використовує ротаційну модель як основну, і учні навчаються очно почергово, циклічно, у визначеному режимі, то розклад може бути сталим, а формат навчання у розкладі позначатися кольорами або іншими позначками. Якщо кожного тижня очно навчаються різні класи, зручно застосовувати динамічні позначки у розкладі. Наприклад, кольорові стікери на паперовому розкладі, а в електронному розкладі кожного тижня кольорами позначати такі класи.

Якщо ж у школі складніша модель, наприклад, частина уроків проводиться постійно в очному режимі, а учні навчаються у дві підзміни, то для кожної підзміни та кожного формату навчання може бути окремий розклад. Разом з тим може створюватися спільний розклад із використанням кольорових позначок.

Під час розробки розкладу уроків у дистанційному режимі можливий також варіант планування окремо синхронної та асинхронної частин уроків. Якщо такий розподіл не відбувається, важливо наголошувати вчителям, що тривалість синхронного проведення онлайн-уроків не має перевищувати норм, встановлених санітарним регламентом. Тобто вчителі частину уроку проводять синхронно, а решту часу організовують асинхронну роботу учнів.

ВАЖЛИВО: Наказом МОЗ від 01.08.2022 № 1371 внесено зміни до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

Тривалість синхронних уроків під час дистанційного навчання

  1. Адаптувати календарно-тематичне планування вчителів

Під час змішаного навчання календарно-тематичне планування має бути гнучким. З огляду на це варто розробляти КТП на два місяці або використовувати рамковий календарно-тематичний план (розроблений авторами програм та підручників) з подальшою його адаптацією під змішане навчання.

Під час розроблення КТП, перш за все, слід враховувати модель навчання, за якою працює школа та конкретний клас, із яким працює вчитель. Наприклад, якщо школа працює за моделлю чергування очного та дистанційного навчання один через два, варто розбити зміст навчального предмета на певні тритижневі цикли, визначити пріоритетні теми та види діяльності у цих циклах, які можна перемістити на тиждень очного навчання.

Доречно також під час розроблення КТП зарезервувати 20% навчального часу та використати його найбільш оптимально з урахуванням поточної ситуації.

Усвідомлюючи наявність певних прогалин у результатах навчання учнів, варто щонайменше перші три тижні присвятити діагностуванню та виявленню тем, у засвоєнні яких учні мають труднощі.

Серед основних стратегій адаптації календарно-тематичних планів – ущільнення змісту (укрупнення або скорочення тем), перегрупування змісту навчального матеріалу (перестановка тем місцями), розподіл тем на синхронне та асинхронне вивчення, інтеграція.

Читайте також
30 ідей, як вказати дитині на помилку і не образити

30 ідей, як вказати дитині на помилку і не образити

Лагідно виправляємо і при цьому мотивуємо до навчання
11.10.2022 0

Джерело фото Depositphotos

Приєднуйтесь до нашої сторінки й групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram