Агенція з добору шкіл для дітей School Navigator у співпраці з освітнім медіапорталом Освіта Нова ініціювали спеціальний проект «Інтерв'ю зі школами». Мета проєкту – роз'яснити батькам різницю між конкретними приватними школами. 

Трохи передісторії.

Агенція з добору шкіл School Navigator спеціалізується на вивченні запитів батьків та виявляє критерії, на які варто орієнтуватись при виборі школи. Зокрема, проводить глибинне інтерв'ю з батьками, психолог спілкується з дитиною. На основі особливостей сімейної ситуації та особливостей розвитку дитини аналітичний відділ агенції шукає школу, яка покаже найкращий результат співпраці саме з цією сім’єю.

Такий підхід зменшує хаос на ринку української шкільної освіти та негатив у сторону шкільних закладів. Команда School Navigator переконалась, що поганих шкіл немає. Є недостатньо інформації та нерозуміння різниці. 

Тож результатом цієї колаборації стануть глибинні інтерв'ю з представниками інноваційних/альтернативних/приватних шкіл України. Представляємо вашій увазі Колегіум «Олімп».

Якщо хтось спрямовує свої дії не тільки на власний успіх, але й на успіх хоча б одного іншого – він уже є повноправним учасником процесу створення та розвитку світу.
Наталя Цілик

Ваші ім'я, прізвище та роль у школі?

Цілик Наталя – співзасновниця та директорка.

Адреса школи:

м. Київ, проспект Правди, 41д

Яка місія вашої школи?

Провідною ідеєю створення освітнього середовища в колегіумі «Олімп» є формування успішної, впевненої особистості, яка здатна до саморозвитку та позитивного впливу на процеси, що відбуваються в навколишньому світі. Гарна освіта – це не лише глибокі знання, але й тепла дружня атмосфера, в якій наші діти навчаються із задоволенням, вільно висловлюють свої думки, виховують у собі самостійність, відповідальність, самоповагу та повагу до інших.

Діяльність школи спрямована на всебічний гармонійний розвиток кожного колегіанта, на забезпечення індивідуального, диференційованого підходу в процесі навчання і виховання, максимальне розкриття талантів і здібностей кожного. Ми забезпечили в школі доброзичливу творчу атмосферу і комфортне психологічне середовище. Разом з тим в нас високий рівень навчання завдяки висококваліфікованим викладачам.

Будуючи свою діяльність, спрямовану на саморозвиток та досягнення життєвого успіху, ми прагнемо, щоб кожний випускник Колегіуму опанував систему особистісних компетентностей, що є комплексом ставлень, цінностей, знань, умінь і навичок, а також розвинув у собі здатність сприймати індивідуальні й соціальні потреби та гідно відповідати на них.

За якими принципами побудована ваша програма?

Наша школа працює за авторською педагогічною технологією «Технологія побудови цілісного розвивального освітнього середовища», розробленою талановитою командою педагогів Колегіуму «Олімп» та затвердженою вченою радою університету імені Бориса Грінченка. В основу технології покладено наступні принципи: випередженнявільний вибірцілепокладанняусвідомленість діяльностіпродуктивність діяльностівідкрита системаспівпрацякерування часом.

Вкажіть усі методи, методики, концепції та підходи вашої школи, які ви використовуєте в навчальному процесі. Чому?

Здобуття освіти ми розглядаємо як процес отримання учнями необхідних інструментів та їхнє використання для набуття життєвих навичок. Цей процес є об’єднанням в єдине ціле двох систем: розвиваючого навчання і розвиваючого виховання.

Оскільки освітня база учня – це набір інструментів, то, звісно, що ефективно використовувати будь-який інструмент можна лише в тому випадку, коли добре з ним обізнаний, розумієш, як працює і, що є дуже  важливим, умієш використовувати його.

Отже, у нашому освітньому середовищі ми реалізуємо такі задачі:

1. Формуємо ресурсну базу способів і методів для ефективного здобуття освіти учнів колегіуму, використовуючи:

 • технологію діяльнісного підходу у навчанні НУШ + «Росток»;
 • методи ейдетики та ейдотехніки;
 • технологію особистісно-орієнтованого підходу;
 • адаптовану до педагогіки технологію ТРВЗ;
 • технологію розвитку логічного мислення учнів;
 • розроблену в колегіумі систему інтегрованих і бінарних уроків;
 • проєкт «Територія Необмежених Можливостей у предметі», який являє собою цілісну систему заходів, спрямованих на розкриття можливостей дитини у предметі через її спонтанну активність, шляхом нестандартного і нетрадиційного наповнення предметом всього часового простору перебування учня у колегіумі;
 • проєкт «Що? Де? Коли?»;
 • унікальну технологію «ефективне домашнє завдання». 

2. Залучаємо колегіантів до набуття життєво важливих навичок і компетентностей через такі проєкти:

 • «Відкриваючи світ», спрямований на формування в учнів навичок дослідницької діяльності, наукового пошуку, аналізу та систематизації результатів, ведення дискусії, відстоювання власної думки;

 • «Крокуючи разом» (проведення оглядів знань, відкритих батьківських тижнів) дає можливість учням продемонструвати свої досягнення батькам та запрошеним гостям, здобути навички самопрезентації. Батьки ж, як активні учасники процесу, беруть участь в оцінюванні та дають дітям зворотний зв'язок;

 • «Від мети до мети» – це залучення учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, роботах МАН тощо. В основу проєкту закладено принцип цілепокладання – вміння ставити цілі, визначати шляхи для їх досягнення, отримувати очікуваний результат і на його основі визначити нові цілі. 

3.  Формуємо і розвиваємо систему ціннісних орієнтирів учнів як міцну і водночас гнучку «атмосферну» оболонку   освітнього середовища, а в майбутньому – особистості випускника колегіуму, яка складається з особистісних,  соціальних та глобальних цінностей. 

 • Проводимо уроки психології за системою занять «Години спілкування», яка враховує вікові та індивідуальні особливості учнів. 

 • У проєкті «Сфера розвитку спілкування» учні старшої школи розвивають в собі такі якості, як відповідальність, самоорганізація та самоуправління. А в учнівському органі самоврядування «Рада учнівських лідерів» випробовують в собі лідерські навички. 

 • Щотижня куратори через нашу унікальну розробку «Фіксатор успішності та залученості» допомагають учням проводити самоаналіз, планувати наступний тиждень і коригувати свій шкільний рейтинг.

Розкажіть про засвоєння англійської мови: як це у вас відбувається? Та які інші іноземні мови можна вивчати в вашій школі?

Колегіум «Олімп» понад 5 років бере участь у програмі Cambridge English School (освітній інноваційний проєкт видавництва Кембриджського університету (Cambridge University Press) та екзаменаційного департаменту Кембриджського університету (Cambridge English Language Assessment). Згідно з програмою ми навчаємо дітей за матеріалами видавництва Кембриджського університету, а наші учні складають іспити й отримують відповідні освітні кваліфікації.

Уроки англійської проводимо 5 разів на тиждень у садочку і початковій школі та 5-6 разів на тиждень для середньої та старшої школи. Щороку влітку колегіанти вирушають до Британії, де занурюються у мовне середовище і мають можливість вивчати англійську мову з носіями й спілкуватися англійською мовою з дітьми з інших країн. Крім того, для вивчення можна обрати французьку та іспанську мови.

Розкажіть про вашу систему оцінювання: яка шкала оцінок, як часто та у якій формі відбувається зворотний зв'язок?

У початковій школі діє виключно вербальне оцінювання з урахуванням усіх принципів, методів та правил вербального оцінювання. Наприкінці робочого дня кожен учень разом із куратором виділяє та проговорює своє особисте «досягнення дня» (відкриття нового знання, сформовану навичку, уміння, гарний вчинок, новий досвід, виправлена помилка тощо) і фіксує у «Щоденнику Досягнень», який є власною розробкою Колегіуму і відповідає віковим особливостям дитини, у вигляді малюнка, наліпки, мотивуючої фрази.

У середній та старшій школі до вербального оцінювання додається оцінювання за 12-бальною шкалою, яке відображається в електронному та паперовому журналах, а також у «Фіксаторі успішності» для визначення рейтингу та нарахування стипендії у старшій школі. У Колегіумі функціонує власний освітній онлайн-простір для ефективної електронної співпраці та комунікацій між викладачами, учнями та батьками.

Як ви готуєте дітей до тестів для отримання атестату, ДПА та ЗНО?

Для підготовки колегіантів до успішного складання ЗНО ефективно діє проєкт «Випускник». Завершивши весь цикл навчання предметів до кінця 1 семестру 11 класу, з 2-го семестру учні починають підготовку до ЗНО виключно з обраних предметів. Таким чином для кожного учня звільняється достатньо часу для якісного опанування необхідних йому дисциплін як в офлайн, так і в онлайн-форматі.

Як ви розвиваєте фізичну культуру у школі?

Кожний ранок для колегіантів починається з динамічного танцювального флешмобу, на якому учні та вчителі отримують заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

У школі обов’язково проводиться класична фізкультура, рухливі ігри та ігри на свіжому повітрі. У розклад дня включені заняття з акробатики, які проводить тренер – професійний спортсмен, майстер спорту.

Проєкт «Мої олімпійські рекорди» спрямований на формування здоров'язбережувальних компетентностей колегіантів шляхом активізації життєво важливих рухливих навичок та розвитку фізичних якостей. 

Будівля школи є частиною іншої, з окремим входом, та має приміщення для спорту всередині. На подвір’ї також є територія для занять спортом.

Які можливості мають діти розвивати у собі наукові здібності? 

Колегіанти регулярно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, а також є активними учасниками проєкту МАН. Протягом навчального року в Колегіумі проходить активна дослідницька робота в рамках проєктів «Відкриваючи світ» та «Експерементаріум».

Які можливості мають діти мають розвивати у собі творчі здібності? 

Протягом навчального року діють гуртки, студії та проводяться майстер-класи, спрямовані на розвиток творчих здібностей дитини, а саме: студія живопису «Почуття у фарбах», handmade, кулінарні майстер-класи. Колегіум тісно співпрацює з дитячим музичним народним театром «FantaziaNew», де наші діти мають можливість розкрити всі свої творчі таланти. 

Які можливості мають діти розвивати у собі підприємницькі здібності? 

У preschool та початковій школі проводимо сюжетно-рольові ігри з фінансової грамотності, самопрезентації та заняття з ТРВЗ (теорія розв'язання винахідницьких задач). Для середньої та старшої школи в рамках проєкту «Технології успіху» проводимо практикуми з фінансової грамотності, економіки та підприємницької діяльності.

Чи є в школі психологи і які в них обов’язки? 

У Колегіумі «Олімп» ми вибудовуємо процес виховання, пов’язаний з духовно-моральним становленням людини, який  є неперервною складовою процесу освіти як формування системи ціннісних орієнтирів через опанування навичок спілкування з навколишнім світом.

Психологічна служба Колегіуму «Олімп» створює всі необхідні умови, що сприяють емоційному комфорту, впевненості у своєму майбутньому, захищеності свого «Я», успішній адаптації дитини у соціумі. 

У рамках проєкту «Сфера розвитку спілкування» психологи Колегіуму проводять уроки психології, заняття з арт- та казкотерапії, індивідуальні корекційні зустрічі, спілкуються з родинами, беруть участь у створенні індивідуальних проєктів розвитку колегіантів, разом з кураторами створюють і проводять «Години спілкування», організовують та проводять «хвилини релаксації». Протягом навчального року для вчителів Колегіуму регулярно проводяться семінари, тренінги, майстер-класи щодо особливостей роботи з дітьми.

Яку роль у школі виконують куратори?

У нашій освітній системі куратор – це людина, місія якої бути провідником, так званим «маяком» для дитини на шляху її становлення, допомагати орієнтуватися в безмежному просторі можливостей, бажань, життєвих задач, знаходити свою ціль та вибудовувати шляхи досягнення.

Наші куратори разом з учнями створюють індивідуальні плани розвитку дітей протягом навчального року – «Сходження на свій Олімп». Допомагають учням у створенні та формуванні  портфоліо колегіанта – «Папки успіху», проводять «Години спілкування» в рамках проєкту «Формування ціннісних орієнтирів», разом з колегіантами обговорюють підсумки тижня, місяця та заповнюють рейтингову таблицю, супроводжують дітей у проєктній діяльності, готують та проводять індивідуальні батьківські зустрічі за унікальною методикою «5 кроків».

У вас навчаються діти з ООП (особливими освітніми потребами)? 

Педагоги Колегіуму мають успішний досвід роботи з інклюзією (РАС, CДУГ, ЗПР та ДЦП). Розглядаємо співпрацю після інтерв’ю з батьками та співбесіди з дитиною.

Через які активності школа виховує екосвідомість та колективну свідомість дітей? 

У рамках проєкту «Terra incognita» та «Загадки Ойкумени» проводяться заходи, спрямовані на виховання екосвідомості у дітей. Традиційно в Колегіумі відзначається «День Землі», коли колегіанти мають можливість познайомити один одного зі своїми домашніми улюбленцями. Кожний «День Землі» завершується благодійною акцією. Колегіанти організовують та проводять благодійний ярмарок, зібрані кошти передаються у притулок для тварин.

Як ви підвищуєте кваліфікацію ваших вчителів та працюєте з їхнім психоемоційним розвитком? 

Технологія побудови цілісного розвивального освітнього середовища вимагає чіткого визначення та формування компетентностей вчителя, розвитку його ключових компетенцій. Основоположною особливістю компетентності в умовах цілісного розвивального освітнього середовища є постійне неперервне вдосконалення та підвищення рівня кожного педагога.

Ми регулярно проводимо майстер-класи, семінари та тренінги для вчителів, спрямовані на підвищення та розширення їхніх знань у сфері психології, педагогіки, позитивної психотерапії, новітніх технологій тощо. Нашим співробітникам ми забезпечуємо умови для здорового способу життя та якісного відпочинку, зокрема гнучкий режим роботи, здорове харчування, корпоративні заходи тощо.

Колегіум «Олімп» тісно співпрацює з університетом імені Бориса Грінченка, КДПУ ім. Драгоманова щодо атестації та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Протягом 17 років керівництво та педагоги Колегіуму «Олімп» організували та провели 16 науково-практичних психолого-педагогічних міжнародних конференцій.

Як організовано вільний час дітей?  

На території закладу обладнана спортивно-ігрова кімната, де діти мають змогу проводити вільний час, грати, спілкуватися під час перерв та організованих годин релаксу. У кожному навчальному кабінеті обладнана зона відпочинку. Впродовж дня передбачені не менше, ніж дві організовані прогулянки на свіжому повітрі.

Як організоване харчування? 

Здоров’я дитини для нас є ключовою та найголовнішою цінністю, тому ми приділяємо велику увагу здоровому збалансованому та корисному харчуванню. Наші кухарі та дієтсестра щотижня розробляють меню, враховуючи медичні рекомендації, персональні особливості родини, всі можливості сезонів. Тому наші колегіанти мають можливість 5 разів на день куштувати смачну та корисну їжу.

Які елементи фізичної безпеки у вас присутні?

На всій території школи розміщені камери без щоденного доступу до перегляду для батьків, є тривожна кнопка та охорона. 

Як у вас організовано зворотний зв'язок батькам: хто його ініціює, як часто та через який канал?

Короткий «зріз подій дня» надається щовечора. Щомісячно проводимо індивідуальні батьківські зустрічі з родинами, які ініціює куратор. Також за потреби проводимо зустрічі з куратором або адміністрацією для обговорення та розв'язання питань.

Який порядок знайомства та вступу дитини до вашої школи?

Для знайомства з нашим освітнім простором спочатку слід записатися на індивідуальну зустріч, під час якої ми проводимо екскурсію школою, надаємо відповіді на питання батьків та проводимо інтерв’ю з родиною. Далі підписуємо договір про співпрацю.

Які позашкільні додаткові активності передбачені у 2021/22 н. р. для дітей ваших клієнтів?

Протягом навчального року у Колегіумі проводяться різноманітні майстер-класи – кулінарні, handmade, живопис, акторські тренінги. У кіноклубі діти вчаться створювати фільм разом з професійними акторами театру та кіно. Особливо дітям подобаються наші піжамні вечірки з ночівлею в школі. Регулярно проводимо квести, пікніки на свіжому повітрі, прогулянки-екскурсії Києвом та його околицями. А на канікулах організовуємо подорожі Україною та Європою. 

Бліц

Назва Колегіум «Олімп»
Формат офлайн, онлайн, дистанційно
Адреса м. Київ, проспект Правди, 41д
Рік відкриття 2004
Наявні класи preschool та 1-11 класи
Макс. кількість дітей у класі preschool та 1-3 класи до 6 дітей, 4-11 до 8 дітей
Загальна кількість дітей у школі 200
Програма навчання НУШ, «Росток»
Вступний внесок садок – від 5 000 грн одноразово, школа – 17 000 грн одноразово, онлайн – відсутній
Вартість навчання preschool та 1-3 класи до 150 000 грн/рік, 4-11 класи до 50 000 грн/рік, у вартість не включено харчування, при оплаті поквартально надається знижка 3%, на другу дитину надається знижка 5%
Сайт http://k-olimp.com/

 enlightenedenlightenedenlightened

Якщо ви бажаєте також розповісти нашим читачам про свою школу і стати зрозумілішими для своїх клієнтів, залишайте заявку тут.                                                                                         
 yesyesyes

Фото надані Колегіумом «Олімп»

Приєднуйтесь до нашої сторінки і групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram