Агенція з добору шкіл для дітей School Navigator у співпраці з освітнім медіапорталом Освіта Нова ініціювали спеціальний проєкт «Інтерв'ю зі школами». Мета проєкту – роз'яснити батькам різницю між конкретними приватними школами. 

Трохи передісторії.

Агенція з добору шкіл School Navigator спеціалізується на вивченні запитів батьків та виявляє критерії, на які варто орієнтуватись при виборі школи. Зокрема, проводить глибинне інтерв'ю з батьками, психолог спілкується з дитиною. На основі особливостей сімейної ситуації та особливостей розвитку дитини аналітичний відділ агенції шукає школу, яка покаже найкращий результат співпраці саме з цією сім’єю.

Такий підхід зменшує хаос на ринку української шкільної освіти та негатив у сторону шкільних закладів. Команда School Navigator переконалась, що поганих шкіл немає. Є недостатньо інформації та нерозуміння різниці. 

Тож результатом цієї колаборації стануть глибинні інтерв'ю з представниками інноваційних/альтернативних/приватних шкіл України. Представляємо вашій увазі київський ліцей Gremium.

 

Ваші ім'я, прізвище, посада

Буковська Оксана, співзасновник, академічний директор

 

Розкажіть про вибір назви для школи: її ідея, яка історія з цим пов'язана, що символізує для вас, для шкільної освіти?

Наша школа – приватна організація «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня: ліцей "Греміум"» з поглибленим вивченням англійської мови та математики. Gremium (лат., нім.) – колегія, КОЛО партнерської взаємодії, синергія співпраці у єднанні заради спільної мети. Тому ми вважаємо нашу школу родинним колом, колом однодумців і друзів, де думка і співучасть кожного важливі. 

Що вас спонукало відкрити власну школу? 

До заснування ліцею мене і інших двох співзасновників – Скакуна Вячеслава та Перепелицю Олексія спонукали власні діти. Проблеми освіти та її невирішені завдання у державному секторі змушують батьків до активної діяльності. У нашому випадку до створення освітнього закладу, який поєднує традиції та інновації. 

Ми переконані як батьки, що діти повинні отримати різносторонню освіту, однаково сильну та змістовну у всіх напрямах, яка надасть можливості повної реалізації їх життєвих планів. Але освітній процес повинен проходити із застосуванням сучасних методів, з розвитком усіх затребуваних компетенцій, у комфортних умовах та сприятливому психологічному, демократичному кліматі.

Яку саме проблему шкільного навчання ви хотіли вирішити відкриттям цієї школи?

Сучасні умови та темп навчання кардинально змінюється. На жаль, зміни в освіті відбуваються, але ще не встигають за тими життєвими вимогами, які зараз ми маємо. Тому перед ліцеєм стоїть завдання – надання якісної сучасної освіти через інноваційні методи з урахуванням усіх сторін комфорту дітей.

Чим відрізняється ваша школа від інших?

Наш ліцей – це співдружність дітей та вчителів. Ми працюємо за такими принципами:

– Учень не споживач, а здобувач знань.

– Завдання вчителя – стати фасилітатором, розвивати інтерес дитини до навчання.

– Розвиток технологій та зміна ролі педагога – це нові можливості, нові знання та новий досвід для школярів. Вчитель у цьому випадку має пояснити, як використовувати потенціал кожної технології та її переваги для власної користі й користі суспільства. Використання широкого спектра технологічних можливостей готує наших дітей до взаємодії в суспільстві в епоху цифрових технологій. Ми навчаємо роботі в онлайн- та офлайн-форматі, застосовуємо VR/AR можливості.

– Стосунки між учнями та вчителями – партнерські. Класи наповнюються згідно з міжнародними рекомендаціями. За психологічними, діяльнісними, комунікативними, та колабораційними показниками це 10-15 осіб, що дозволяє нам реалізовувати освітню траєкторію кожного учня.

Плануючи концепцію школи, які українські або закордонні проєкти вас надихали або служили прикладом?

Ліцей «Греміум», який поєднує традиції та інновації, – є освітнім закладом, який поєднує певні цінності (гідність, повага до особистості, відповідальність, унікальність потенціалу (дитини, вчителя), розвиток) з засадами Розумної освіти (SMART education): Self-directed, Motivated, Adaptive, Resource-enriched, Technology embedded. Тобто ми вважаємо, що навчання повинно бути самостійним, мотивованим, адаптивним, збагаченим ресурсами, з вбудованими технологіями. На це нас надихнула ідея SMART-школи, що є провідною ідеєю у Південній Кореї.

Задача освіти – показати цінність знань та розвити необхідні компетенції. Найбільш важливими навичками майбутнього стануть креативність, вміння працювати в команді, гнучкість та вміння постійно вчитися. Тому наша головна мета полягає в тому, щоб навчити дітей мислити – якісно, багатогранно, самостійно, вільно, а також вирішувати складні завдання, нести відповідальність за свої рішення та в результаті бути готовими до викликів сучасного світу.

 Щодо концептуальних засад, то вони включають:

– проєктну діяльність у широкому розумінні, і цим ми споріднені та обмінюємося досвідом з колегами з Естонії, Канади й Фінляндії;
– розвиток навичок 4 К + Д (Креативність, Колаборація, Комунікація, Критичне мислення, Дослідництво);
– інтеграцію;
– STREAM–освіту;
– кейс-технології;
– практико-орієнтований підхід;
– сінгапурську математику;
– диференціацію та індивідуальний підхід;
– самостійну навчальну діяльність.

Відповідно до концептуальних засад реалізуються завдання кожного ступеня ліцею:

–1-4 класи – школа радості, зацікавлення, адаптації;
– 5-9 класи – школа мотивації, розкриття потенціалу;
– 10-11 класи – школа відкритих можливостей, збудована на принципах гнучкості.

Гнучке навчання стало одним із видів навчання в ліцеї за сучасних умов пандемії. В ліцеї реалізовано за допомогою платформ Microsoft Teams та Moodle повноцінне дистанційне, змішане (дім-ліцей, з можливістю для учнів та вчителів бути присутніми на різних локаціях), екстернатне навчання.

Завдання реалізовуємо за авторською методикою інтегральної спіралі: крокуємо інтегральними витками до глобального мислення та сили, бо краще виховувати сильних дітей, ніж потім ремонтувати зламаних дорослих. 

Застосуванню методики сприяє тьюторський супровід, що передбачає психолого-педагогічну діяльність по індивідуалізації освіти:

– виявлення та розвиток освітніх мотивів та інтересів учня, його самостійності;
– психологічний та організаційний супровід класу, медіація та вирішення конфліктів;
– пошук освітніх ресурсів для створення індивідуальної освітньої траєкторії руху, робота з освітнім замовленням родини, формування навчальної та освітньої рефлексії учня.

Що про вашу школу кажуть ваші учні?

«Це наш дім! Вчителі – наші друзі! Нехай школа працює до пізньої години, я не хочу йти додому!
«Треба скасувати літні канікули!»

Розкажіть про свою програму, яку ви використовуєте у початковій школі?

У початковій школі ми пропонуємо унікальний формат навчання з поглибленим вивченням англійської мови та математики. Математика викладається за інтегрованою програмою з поєднанням авторських розробок з такими програмами, як «Росток», НУШ та Сінгапурська математика. Англійська мова частково викладається носіями мови. 

Також для початкової школи передбачені програма «Я досліджую світ» та STEM-курс (експериментальне вивчення фізики, хімії, біології, географії, математики та конструювання), ІТ (інформатика, робототехніка, 3D-моделювання), творча майстерня (образотворче мистецтво та моделювання), логіка та теорія розв’язування винахідницьких задач тощо.

Авторські розробки SMART-школи із застосуванням наборів LEGO дозволяють перетворювати числа, слова і поняття в реальні моделі, які можна торкати, обговорювати, змінювати. Дитина полюбить таке навчання, знатиме і вмітиме більше, ніж передбачено Державною програмою початкової школи. З другого класу починається вивчення другої іноземної мови (на вибір: французька, іспанська, німецька).

Навчання відбувається у форматі проєктної роботи – хвильового занурення. Це стимулює любов до пізнання, добре тренує логічне і креативне мислення. Діти виконують серйозні проєкти, створюють власні теорії та будують прототипи майбутнього у процесі навчальних ігор. Багато уваги приділяється підготовці до конкурсів та змагань.Розкажіть про свою програму, яку ви використовуєте у середній школі?

Під час навчання у середній школі дитина переходить до більш самостійного та дорослого життя. Це важливий період розвитку, адже дитина надзвичайно швидко росте, її світогляд та організм змінюються і велика увага приділяється мотивації. У середній школі запроваджено всі види інтегрованих уроків, кейс-уроки та проєктна методика навчання.

Проєктна методика заснована на розвитку пізнавальних і творчих здібностей дітей, уміння працювати як самостійно, виконуючи поставлені індивідуальні завдання, так і в команді, відчуваючи себе її вагомою частиною. Проєкти учні виконують, як в системі урочної зайнятості, так і в процесі окремих проєктних днів та під час виконання семестрових проєктів: соціальних та наукових. Стратегічними залишаються лінії поглибленого вивчення англійської мови та математики. Всі природничі предмети викладаються зі значним експериментальним підґрунтям.

Розкажіть про свою програму, яку ви використовуєте у старшій школі?

У старших класах ліцею учні здобувають важливі навички для успішного дорослого життя у сучасному світі. Старшокласники навчаються ефективно взаємодіяти, розвивають критичне мислення та реалізують творчий потенціал. Система навчання передбачає індивідуальну траєкторію руху згідно з освітніми цілями учня. У старших класах ми допомагаємо з профорієнтацією, підготовкою до ЗНО та вибором ВНЗ для вступу. Наші учні отримують сертифікат міжнародного зразка на знання англійської мови.

Як у вас організовано зворотний зв'язок батькам: хто його ініціює, як часто та через який канал?

Комунікація здійснюється через платформу School Today. Платформа забезпечує комплексне спілкування та інформування як у колективному форматі, так і індивідуальному.

Розкажіть про засвоєння англійської мови: як це у вас відбувається?

Англійська мова викладається за програмою поглибленого вивчення (5 годин на тиждень з викладачами ліцею). Програма містить всі складові компоненти поглибленого вивчення та підготовку до кембриджських іспитів. Крім цього два рази на тиждень заняття проводять носії мови, що забезпечує тренування вимови. Англійською мовою проводиться Math, інтегровані та білінгвальні уроки з усіх предметів. Тричі на рік проводиться комплексний контроль результатів навчання з усіх видів мовленнєвої діяльності за участі незалежних експертів.

Як ви розвиваєте фізичну культуру у школі?

У ліцеї програмою передбачено проведення уроків фізичної культури у форматі класичних уроків та ритміки. Сітка тижневих активностей передбачає щоденні активні ігри, а також змагання. Діють додаткові спортивні студії: тхеквондо, гімнастика, йоги, шахи, настільний теніс, танці.

Які можливості мають діти розвивати у собі наукові здібності?

Розвиток наукових здібностей учнів відбувається як за загальноліцейним баченням, так і індивідуальним запитом. У рамках загальноліцейного бачення відбувається планування та активна діяльність щодо участі учнів у олімпіадному русі, написанні творчо-наукових робіт, здійснення наукових проєктів (як групових, так і індивідуальних). З учнями передбачається низка досліджень в рамках кейс-днів, проєктних днів та практикумів. Індивідуальний запит учнів щодо розвитку наукових здібностей відбувається за участі вчителів-менторів.

Які можливості мають діти розвивати у собі творчі здібності?

У навчальному плані ліцею передбачені уроки образотворчого мистецтва, творчої майстерні, музики. Діють студії живопису, театральної діяльності, вокалу (індивідуально), гітари (індивідуально), фортепіано (індивідуально). У ліцеї постійно проводяться зустрічі з цікавими людьми, творчі заходи.

Які можливості мають діти розвивати у собі підприємницькі здібності?

Для розвитку підприємницьких здібностей до навчальної програми введено урок «Абетка бізнесу» (1-4 класи), «Мій бізнес-проєкт» (5-9 класи). Навчальною програмою передбачено виконання проєктної діяльності, яка розвиває потрібні для неї навички, ми регулярно організовуємо зустрічі з експертами та екскурсії на підприємства та до установ.

Як організоване харчування?

У ліцеї передбачене 4-разове харчування (сніданок, фруктова тарілка, обід, полуденок-вечеря). Сніданок, обід та полуденок-вечерю забезпечує кейтерингова компанія «Їжак», фруктову тарілку – ліцей.

Зрозуміло, що батьки завжди турбуються за безпеку своїх дітей. Як ви її забезпечуєте?

Ліцей має закриту територію, камери на подвір'ї та у коридорах, охорону, тривожну кнопку.

Якщо дитина фізично пошкодила себе, які дії шкільного персоналу у такому разі?

У ліцеї протягом дня працює медична сестра. Всі вчителі регулярно проходять навчання щодо надання першої медичної допомоги учням.

Звертаючись до всіх батьків планети, щоб ви порекомендували їм робити для розвитку/щастя своїх дітей? 

Діти – це наше майбутнє, яке вже настало! Прислухайтесь до них!

Нижче дивіться прямий ефір з Оксаною Буковською

Бліц

Назва Ліцей Gremium
Формат офлайн, онлайн, мікс, дистанційно
Адреса Київ, вул. Отто Шмідта, 18
Рік відкриття 2019
Наявні класи preschool, 1-11
Макс. кількість дітей у класі preschool – 8, ліцей – 12
Загальна кількість дітей у школі 200
Програма навчання НУШ, «Росток», авторська інтегрована програма з поглибленим вивченням математики та англійської мови, Сінгапурська математика
Вступний внесок входить у річну вартість навчання
Вартість навчання preschool до 150 000 грн/рік, ліцей до 200 000 грн/рік
Сайт https://gremium.school/

enlightenedenlightenedenlightened

Якщо ви бажаєте також розповісти нашим читачам про свою школу і стати зрозумілішими для своїх клієнтів, залишайте заявку тут.

yesyesyes

Фото надані Ліцеєм Gremium

Приєднуйтесь до нашої сторінки і групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram