В умовах соціально-економічного розвитку забезпечення інтенсифікації навчання є вкрай важливим питанням. Цей процес допомагає навчатися більш ефективно та якісно, обробляти більшу кількість матеріалу за менший час, швидко знаходити відповіді на проблемні питання. Як інтенсифікувати навчальний процес? Як не відставати від інновацій в освітній сфері? В цьому дописі я хочу спробувати дати відповіді на ці питання.

Що таке інтенсифікація навчання

Основним запитом в сучасній школі є  інтенсифікація  навчального процесу, тобто підвищення  продуктивності  навчальної  діяльності вчителя і учня.

Інтенсифікації навчального процесу сприяє низка таких факторів:

  1. організація навчального процесу на достатньому науковому рівні;
  2. доступність навчального матеріалу;
  3. врахування вікових та індивідуальних можливостей учнів;
  4. демократизація й гуманізація організації навчальної діяльності учнів;
  5. широке використання засобів навчання, в тому числі і інформаційно-комунікаційних технологій.

У вчителя є величезний арсенал засобів, які він використовує у навчальному процесі. Але важливі для інтенсифікації навчання інформаційно-комунікаційні технології розвиваються набагато швидше, ніж вчитель встигає їх опанувати.

Переваги змішаного навчання 

Існує величезна кількість платформ для створення онлайн-курсів, оболонок для онлайн-тестів та вікторин, сервісів для створення онлайн-презентацій, інтерактивних відео, документів для спільного користування тощо. Але опанування кожного ресурсу вимагає від вчителя часу та певного рівня комп’ютерної грамотності.

Використання таких ресурсів дає можливість осучаснити навчальний процес та винести його за межі шкільних стін. Включення в традиційне навчання елементів електронного навчання  називають змішаним навчанням. Саме змішане навчання зараз активно впроваджується в багатьох країнах, оскільки  воно дає можливість інтенсифікувати навчальний процес та розвинути самостійність учнів.

Змішане навчання використовується для підвищення ефективності навчального процесу, його індивідуалізації, збільшення доступу до освітніх ресурсів, а також підвищення мотивації учнів.

Вкраплення електронного навчання змінює характер взаємодії та ролі вчителя і учнів. Вчитель з транслятора знань перетворюється в т'ютора, який допомагає учням вибудовувати власну траєкторію навчання і має можливість враховувати індивідуальні особливості сприйняття інформації учнями. А учні перетворюються в активних учасників навчального процесу, розвивають в собі навички контролю і самоконтролю, тайм-менеджменту тощо. І головне – в них підвищується мотивація до навчання.

Як впровадити змішане навчання математики в школі

Розкажу про одну з українських платформ, мета якої – допомогти вчителю впровадити змішане навчання математики. Онлайн-платформу GIOS українські методисти розробили відповідно до української шкільної програми з математики 5-9 класів. На платформі  ви знайдете готові інтерактивні відео українською мовою, а також схеми, що допомагають вчителю висвітлити теоретичний матеріал, та ціла низка завдань для формування та перевірки знань і навичок учнів. Фактично, на платформі зібрані готові онлайн-курси з математики, що допоможуть сучасному учню опанувати матеріал, а сучасному вчителю інтенсифікувати навчальний процес за рахунок відведення частини матеріалу на  самостійне опрацювання.

Мотивувати учнів до самостійного проходження уроку з математики допомагають елементи гейміфікації. Переглядаючи відео, схеми, типові завдання з теми та розв’язуючи задачі, учні заробляють бали та додаткові життя, колекціонують досягнення. За бали вони можуть купувати аватарки. Також кожен учень може щодня відстежувати свій прогрес у загальному рейтингу всіх користувачів платформи.

Кожне завдання, яке виконує учень, навчаючись на платформі GIOS, має практичне спрямування. А загальна мета проходження будь-якого курсу полягає в тому, щоб підвищити свій середній бал з математики, розвинути критичне та абстрактне мислення, і зрозуміти, як застосувати набуті знання в житті. 

Підсумовуючи, зазначу, що інтенсифікація освіти – доволі складний та довготривалий процес. Але, докладаючи зусилля, використовуючи сучасні методи навчання, прагнучи до нового та інноваційного, можна збільшити продуктивність  навчальної  діяльності вчителя і учня та отримати бажані результати.

30 січня 2020 року відбудеться Всеукраїнська конференція для вчителів математики «Впровадження змішаного навчання математики в українських школах – виклики та можливості». Ви зможете дізнатися про особливості провадження змішаного навчання і почути реальні кейси від викладачів, які вже практикують змішане навчання на уроках математики в школі. Участь безкоштовна, онлайн-трансляція передбачена. Подробиці за посиланням.