Вважається, що є 7 різних стилів навчання, які відповідають типам сприйняття інформації учнями. Найкращі результати дає таке навчання, коли поєднуються всі стилі.  Далі про особливості кожного стилю і як вчителю та батькам залучати дітей з характерним для них стилем.

1. Аудіальний і музичний стиль

Такі учні люблять слухати пояснення прикладів і методів рішень. У них може бути схильність до музики – вони здатні розрізняти ноти й тони в музиці й мові. Ці учні більше люблять групове навчання – так вони краще розуміють інформацію.

Учні, схильні до аудіального стилю навчання, мають такі якості:

 • у них гарний слух, вони добре розрізняють ноти й тони;
 • легко відволікаються;
 • люблять розмовляти самі з собою та з іншими, наспівувати мелодії.

Учні, схильні до аудіального стилю навчання, можуть вимовляти слова вголос, щоб запам’ятати їх. Цей стиль є ключовим у навчанні музики – він дає змогу втримувати увагу учнів протягом усього уроку. Однак під час навчання інших предметів аудіальний стиль потрібно використовувати вибірково.

Як утримати увагу учнів, схильних до аудіального стилю навчання

Якщо ви викладаєте музику, вам пощастило. Ви зможете втримувати увагу учнів протягом усього уроку. На інших уроках використовуйте цей стиль залежно від ситуації.

Ключовим моментом у такому стилі навчання є тон голосу – ваш і учнів. Коли ви пишете щось на дошці, прочитайте це вголос. Працюйте над подачею матеріалу, щоб ваш тон розповіді був цікавий учням. Пропонуйте учням читати записи вголос. Слухати власний голос цікаво для учня, а для однокласників це може стати хорошим способом запам’ятовування матеріалу.

Також ви можете спробувати такі стратегії:

 • записувати уроки й потім прослуховувати з учнями;
 • запропонувати учням пояснити матеріал однокласникам;
 • усувати у класі фактори, що відволікають.

2. Візуальний стиль

Учням, котрі схильні до візуального стилю навчання, подобається пояснення понять за допомогою діаграм і графіків. Діти люблять самі малювати графіки й дивитися, як їх створює вчитель. Під час пояснення матеріалу таким учням може бути корисне використання різних кольорів і форм.

Візуали мають такі якості:

 • люблять малювати;
 • спостережливі;
 • переважно їх важко відволікти;
 • люблять планувати;
 • віддають перевагу інструкціям у вигляді схем і малюнків.

Як утримати увагу учнів, схильних до візуального стилю навчання

Щоб утримати увагу учнів, які схильні до візуального стилю навчання, вам потрібно застосовувати такі елементи: карти, діаграми й малюнки. Якщо ви маєте змогу використовувати проєктор, можете показувати презентації до уроків. На уроках географії та історії можна використовувати карти, а на уроках математики – графіки.

Малюнки, графіки та діаграми дають змогу засвоювати навчальний матеріал більшості, але не всім учням. Тому візуальний стиль навчання варто поєднувати з іншими. Для самостійної роботи давайте завдання розробити блок-схеми, ментальні карти і т. д.

Крім цього, застосовуйте такі способи залучення уваги:

 • садіть учнів-візуалів за перші парти;
 • у малюнках і графіках використовуйте різні кольори;
 • пропонуйте учням робити записи, коли ви пояснюєте матеріал.

3. Вербальний стиль

Вербальний стиль навчання передбачає використання усного та писемного мовлення. Учні, схильні до такого стилю, можуть віддавати перевагу читанню та письму, іграм у слова. Також вони люблять учити або навіть складати вірші. У таких учнів великий словниковий запас, вони розуміють значення слів і застосовують їх у правильних контекстах.

Діти, які схильні до вербального стилю навчання, мають такі якості:

 • вони ерудовані;
 • люблять читати книжки;
 • хороші оповідачі.

Учні, які віддають перевагу усному мовленню, часто в майбутньому стають журналістами або письменниками, менеджерами, юристами чи політиками.

Як утримати увагу учнів, схильних до вербального стилю навчання

Діти хочуть робити нотатки під час пояснення матеріалу, обговорювати концепції і, можливо, створювати презентації. Важливо знати, які додаткові стилі можна застосовувати разом із вербальним. Їх вибирають залежно від того, наскільки товариські діти. Деякі учні віддають перевагу читанню або письму, а деякі – усній бесіді. Враховуйте бажання дітей і використовуйте їхні мовні здібності для подальшого розвитку.

4. Логічний і математичний стиль

Діти, які схильні до такого стилю навчання, часто вибирають кар’єру у сферах ІТ, економіки або наукових досліджень. Й іноді такий вибір не виправданий. Учні можуть мати такі якості:

 • добре розпізнають елементи, що повторюються;
 • добре розбираються в цифрах;
 • мають схильність до класифікації та групування об’єктів.

Як утримати увагу учнів, схильних до логічного стилю навчання

Діти з математичним складом розуму найкраще засвоюють матеріал, який їм пояснюють із погляду логіки. Такий підхід легко застосовувати в точних науках, проте з іншими дисциплінами це потребує певних зусиль:

 • історія і географія: постарайтеся використовувати статистичні дані, пов’язані з окремими темами;
 • література: за допомогою методу класифікації можна вивчати літературні жанри – числа дають змогу зрозуміти віршовані розміри;
 • музика: ви можете навчити дітей класифікувати музичні інструменти (духові, струнні й т. д.) або пояснити музичні розміри за допомогою цифр;
 • малювання: за допомогою логіки і математики можна пояснити дітям поєднання кольорів.

Пояснюючи ту чи ту тему дітям із логічним складом розуму, намагайтеся вибудувати систему. Якщо у вас виникають труднощі, запропонуйте самим учням доповнити або вдосконалити цю систему – їм це буде корисно.

5. Фізичний і кінестетичний стиль

Кінестетики воліють взаємодіяти з об’єктами фізично. Вони мають такі якості:

 • віддають перевагу роботі руками;
 • енергійні, можуть від надлишку енергії барабанити пальцями по столу або качати ногою;
 • товариські, вважають за краще діяти, а не розмірковувати;
 • читання і письмо для них не є пріоритетом.

Учні, схильні до фізичного стилю навчання, становлять усього 5 % дітей і схильні до професій, які передбачають фізичну активність. Наприклад, вони можуть стати пожежниками або спортсменами.

Як утримати увагу учнів, схильних до фізичного стилю навчання

Основне в навчанні дітей-кінестетиків – правильно спрямувати їхню енергію. Під час уроків таким дітям потрібні перерви. Якщо вчитель не має такої змоги, допоможуть рольові ігри й рухова активність на уроці.

Також важливою є фізична взаємодія учнів. Використовуйте макети об’єктів, про які розповідаєте на уроках, і різноманітний реквізит. Це буде корисно для кінестетиків. Дайте дітям щось, що вони можуть потримати в руках, – і вони засвоюватимуть інформацію краще, ніж із книжок або ваших пояснень.

Також ви можете використовувати такі стратегії:

 • заохочуйте фізичну активність на уроці (не карайте дітей за те, що вони крутяться й відволікаються);
 • приведіть до ладу парти, щоб дітей ніщо не відволікало від навчання.

6. Соціальний і міжособистісний стиль

Учні, котрі схильні до соціального стилю навчання, віддають перевагу співробітництву та груповим формам роботи. Також вони мають такі якості:

 • яскраво виражені екстраверти;
 • у них хороші навички спілкування;
 • чуйні та схильні до співпереживання.

Учителям важливо розуміти, що не всі учні, схильні до соціального стилю навчання, легко спілкуються. Вони можуть бути візуалами, аудіалами, кінестетиками, можуть бути схильними до вербального, логічного або фізичного стилю навчання. Соціальний стиль більше описує обстановку, в якій їм найкраще вчитися, а не особливості сприйняття інформації.

Так учні, схильні до соціального стилю навчання, – це широка група учнів, серед яких можуть бути значні відмінності. Соціальний стиль не обов’язково означає, що діти люблять багато говорити. Деякі воліють слухати в групі, а не поодинці.

Як утримати увагу учнів, схильних до соціального стилю навчання

Використовуйте групові форми роботи й презентації. Наприклад, ви можете застосовувати такі форми роботи:

 • розігрування за ролями історичних подій або сюжетів літературних творів;
 • вирішення математичних задач у групах;
 • обговорення тем у групах.

Діти, які схильні до соціального стилю навчання, люблять ділитися з однокласниками отриманими знаннями. Це може відволікати інших, орієнтованих на індивідуальне навчання. Щоб цього не відбувалося, постарайтеся направити енергію дітей, схильних до соціального стилю навчання, на користь усьому класу. Давайте таким дітям індивідуальні завдання (наприклад, знайти додаткову інформацію за темою й поділитися нею із групою).

7. Усамітнений стиль

Учні, схильні до усамітненого, відокремленого стилю, можуть бути візуалами, аудіалами, кінестетиками, бути схильними до вербального або логічного стилю. Якщо ви зможете задовольнити потреби учня, схильного до усамітненого стилю, це гарантує, що він буде залучений у навчальний процес. Ці діти часто мають такі якості:

 • незалежні;
 • схильні до самоаналізу;
 • часто бувають замкнутими.

Такі діти в майбутньому часто вибирають професії, в яких потрібна сильна самомотивація і в яких працюють поодинці. Наприклад, вони можуть стати науковими співробітниками, письменниками, програмістами й т. д.

Як утримати увагу дітей, схильних до відокремленого стилю навчання

Учителю буває складно утримувати увагу одного учня, який мовчки сидить за задньою партою. Важливо залучати таких дітей під час уроку. Роздавайте наочні матеріали або підручники та пропонуйте самостійно вивчити матеріал. Так учні, схильні до відокремленого стилю навчання, зможуть добре підготуватися й почуватимуться залученими.

Змішаний підхід до навчання

У великих класах учителю буває нелегко враховувати особливості всіх учнів, водночас важливо застосовувати елементи всіх стилів. Наприклад, ви можете проводити кожен урок в іншому стилі або поєднувати кілька стратегій. Насамперед вам потрібно визнати, що у класі є учні з різними схильностями. Враховуйте це, коли плануєте подальшу роботу з класом.

Переклад з англійської https://www.literacyplanet.com/blog/how-to-engage-the-7-types-of-learners-in-your-classroom/

Читайте також
Літні табори 2022: відпочинок, розвиток і спілкування

Літні табори 2022: відпочинок, розвиток і спілкування

Діти мають право на яскраве і безпечне літо
15.07.2022 0
Приватні офлайн-школи, які мають укриття, і відкривають свої двері на 2022/23 навчальний рік

Приватні офлайн-школи, які мають укриття, і відкривають свої двері на 2022/23 навчальний рік

Для тих батьків, які хочуть, щоб діти навчались офлайн
28.09.2022 0

Джерело фото Depositphotos

Приєднуйтесь до нашої сторінки і групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram