Юлія Романів, CMO в Креативній Міжнародній Дитячій Школі (КМДШ)

Діти — інші. Старі підходи до навчання не працюють

Як встигають за змінами школи? Як впливають тренди на освітній процес? Що важливо використовувати і що дійсно працює? Яка українська реальність?

Беручи до уваги концепт VUCA-світу, ми бачимо величезний зсув у завданнях, які має вирішувати освіта.

Якщо раніше отримання певного обсягу знань було досстатньо, щоб бути успішним фахівцем, то сьогодні школи не готують учнів до майбутнього. Світ навколо настільки швидко змінюється, що ніяк не вдасться передбачити картину майбутнього, можна лише окреслити орієнтири.

Більшість школярів перейдуть до кар'єри, якої ще не існує, оскільки робототехніка і штучний інтелект переходять у мейнстрім. І такі професії, як цифровий лінгвіст або тренер з майнд фітнесу — це вже реальність.

Своє майбутнє можна створювати, і для якісної «картинки» потрібно володіти не стільки знаннями, скільки навичками. Згідно зі звітом Світового економічного форуму «Future Jobs Report» (World Economic Forum), навички майбутнього, що матимуть найбільший попит, — комплексне рішення завдань, критичне мислення і креативність.

Трохи детальніше про тренди

Через весь навчальний процес наскрізь проходять сучасні технології. На кількох прикладах я поділюся, де і як використовувати технології для розвитку та ефективності навчання.

Спілкуватися мовою покоління Z. Наприклад, ми використовуємо Youtube для зацікавленості дітей наукою — за бажанням вони ведуть науковий блог і проводять експерименти. Діти мотивовані, їм імпонує такий формат подачі матеріалу, участь бере вся мережа шкіл, тому відбувається обмін ідеями. STEM-предмети вивчають із задоволенням.

У школах працюють Наукові клуби для поглибленого вивчення дисциплін за уподобаннями. Проекти мають прикладне, актуальне застосування. Наприклад, десятикласник розробив чат-бот, який допомагає одноліткам готуватися до випускного тестування (ЗНО). Інший учень створив модель ДНК із використанням відеогри Minecraft.

Також учителі й самі активно використовують усі можливості технологій. Географію та масштаб цікаво вивчати на практиці за допомогою зйомки з дрона. Анатомію — надрукувавши модель серця на 3D-принтері. А історичні місця, наприклад, відвідати просто на уроці за допомогою віртуальної реальності (VR).

Дуже допомагають сучасні програми для створення тестів, карток або візуалізацій для занять, такі як Kahoot, Quizlet та інші, вони дають можливість гейміфікувати навчання, а також в онлайн-режимі отримати зворотний зв’язок — як діти зрозуміли тему, а що потрібно ще обговорити, полегшують сприйняття матеріалу.

Всі приклади вище — використання технологій для підвищення ефективності навчання.

Технології не менш важливі і для самої організації життя освітніх центрів і шкіл як злагодженої системи. Ми використовуємо СRM для впорядкування всіх процесів. Є зручний онлайн-портал для вчителів, дітей і батьків з розкладом, відвідуваністю, матеріалами, коментарями тьюторів і вчителів. Також рухаємося в еко-тренді — переходимо на електронні журнали замість традиційних, вчимо усвідомленого споживання, сортуємо сміття.

Навчання в школі має бути настільки пристосованим до реального світу, щоб людина могла відразу ж застосувати отримані навички в реальному житті. Немає сенсу вчити теорію, якщо дитина не розуміє, навіщо вона їй потрібна. Такі знання, найімовірніше, будуть забуті через дуже короткий час, і користі від них мало.

Міждисциплінарні, інтегровані заняття. Предмети не існують окремо один від одного. Цілісну картину дитина може бачити тільки тоді, коли розуміє причинно-наслідкові зв’язки між різними речами. Ми використовуємо метод інтегрованих занять, під час яких об'єднуємо матеріал з різних навчальних дисциплін: природознавство + хімія, математика + фізика, математика + іноземна мова тощо. Інтеграція пов’язаних між собою шкільних предметів дає учням комплексне розуміння навколишнього світу.

Діти змінилися, світ змінився, і школи мають встановлювати тренди в освіті, підхоплювати, а в ідеалі навіть передбачати зміни в світовому середовищі, і впроваджувати їх у навчальні процеси. Пробувати й експериментувати, давати дітям доступ до актуальної освіти, враховувати емоційну і соціальну складові, забезпечувати можливість створювати свою реальність. Саме в школі закладається мотивація до навчання на все життя, діти отримують впевненість у своїх силах, заряд і силу рухатися самостійно, приймати рішення і бути відповідальними за них. У шкільній системі визначається те суспільство, в якому ми будемо жити завтра.