Що таке кейс-уроки, сьогодні відомо багатьом. Особливістю таких уроків є принципово новий спосіб структурування та представлення даних. Інформація, що розглядається на заняттях, стосується цілої теми, яка зазвичай вивчається впродовж кількох уроків або при засвоєнні тем кількох предметів. Знання подаються не у вигляді лекції, конспекту чи розповіді, а у формі інформаційної технології, своєрідного «портфеля», і тому створюють цілісне уявлення про явище, подію чи предмет, що вивчається.

Використання цієї технології передбачає, що учні працюватимуть із великими обсягами інформації, проводитимуть дослідження, аналізуватимуть і оцінюватимуть факти, робитимуть узагальнення, шукатимуть шляхи вирішення проблемної ситуації.

Важливим етапом учнівської діяльності має стати обговорення результатів роботи над кейсом і формулювання висновків. А тут доречно застосувати метод дискусії.

Дискусія – це метод, який передбачає обговорення певної проблеми і пошук шляхів її усунення або розв’язання. Дискусія вимагає не просто пошуку відповіді, а представлення вмотивованого висновку, чіткого і логічного формулювання власних думок і тверджень.

Що треба зробити, щоб дискусія була ефективною?

Організовуючи обговорення, треба пам’ятати про основні рекомендації, що допоможуть вдало провести дискусію й уникнути перетворення її на звичайну суперечку.

Неодмінною умовою успішності дискусії є зацікавлення учнів її проблемою. Ніхто не буде обговорювати будь-що просто за вказівкою. Ми включимося у процес тільки у тому випадку, якщо будемо зацікавлені сутністю обговорення.

  • Треба чітко визначити правила дискусії. Бажано залучити до формулювання правил самих учасників – школярів. Нехай вони внесуть свої рекомендації та окреслять обмеження. Так їм потім легше буде виконувати правила.
  • Слід коректно сформулювати проблему обговорення, чітко розділити альтернативні твердження (визначити тезу й антитезу), окреслити зміст понять, які будуть обговорюватися, попередивши при цьому, що змінювати його впродовж дискусії не можна.
  • Домовитися з учасниками дискусії про те, що їхні твердження, які будуть наведені впродовж обговорення, мають бути аргументованими й обґрунтованими.
  • Обрати серед учасників дискусії ведучого, який буде втручатися, якщо обговорення піде не за планом, відійде від запланованої лінії або будуть застосовані некоректні чи безпідставні твердження.
  • Намагатися залучити всіх учнів до обговорення проблеми, дати можливість вільно висловитися усім учасникам дискусії.
  • Обов’язково підбити підсумки обговорення і сформулювати висновок.

Хто може брати участь у дискусії?

У процесі проведення кейс-уроків дискусія може відбуватися як між учителем та учнями, так і між учнями чи групами школярів (у такому випадку вчитель займатиме позицію стороннього спостерігача або рефері).

Приєднуйтесь до нашої сторінки й групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram