STEM – абревіатура для позначення “науки, технології, інженерії та математики” (кожна буква абревіатури в перекладі з англійської), і охоплює всі перелічені предмети, тобто технічні та природничі дисципліни. Система полягає у тому, що ці об’єданні предмети вивчаються комплексно і нестандартно. Як система використовується в українських школах, дізналася “Освіта Нова”.

Ми звикли, що в школі викладають теорію, але ніхто не показує це на практиці. За STEM-системою вчителі з дітьми роблять практичні речі й в процесі пояснюють теорію так, що дітям стає зрозуміла сутність технології. У процесі такого навчання діти виконують самостійні проекти, що дозволяє вчителю переконатися, що дитина засвоїла знання.

В ході таких уроків стоїть проблема, яку повинен вирішити учень. Дитина консультується з вчителем під час виконання проектів, але урок будується не на розповіді вчителя, а на спільній роботі. Досить часто школи з впровадженою системою STEM займаються робототехнікою та LEGO-конструюванням, а також використовують новітні технології для створення інноваційних програм.

Під час виконання одного проекту учні застосовують знання отримані на багатьох предметах. Наприклад, можливо зробити робота, який сортує відходи. У процесі діти використовуватимуть знання з інформатики, фізики, біології для вивчення теми – що перероблювати і яким чином, хімію – якщо застосовуватимуть кислоти, соціальні науки – такі як українська мова, образотворче мистецтво, ОБЖ – для подачі проекту.

Система STEM education пішла з США, де у 2006 році вона була законодавчо схвалена Джоржом Бушем і впроваджена на всіх рівнях освіти. Але історія цього методу почалась задовго до цього.

Впровадження системи за 10 років роботи дало те, що більше дітей обирали для себе технічні професії, ставали винахідниками і робили стартапи. Адже в процесі навчання, вони не просто вивчали матеріал, а робили багато проектів, що дозволяло учню при випуску зі школи мати в своєму резюме практику виконання багатьох проектів, а випускник ставав більш конкурентоспроможним на ринку праці й підвищував свої шанси на вступ в кращий університет.

В Україні система STEM education також набирає популярності. Наприклад, нещодавно створена державна установа Інститут модернізації змісту освіти працює над впровадженням методики STEM education в освітніх закладах, а також навчає вчителів, як переформатувати уроки і застосувати систему (наступний тренінг планується з 22 по 28 січня).

Система стає закріпленою на рівні законодавства України, наприклад: «Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік», що поступово вводять метод у освітнє українське життя.

В документі зазначається, що «головна мета STEM-освіти полягає у реалізації державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях; створенні науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді та професійної компетентності науково-педагогічних працівників. Основні ключові компетентності концепції «Нової української школи», а саме: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя, гармонійно входять в систему STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина».

Впровадження STEM-освіти здійснюється відповідно до освітніх законів України та Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2017 No 708 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017-2021 роки» тощо.

Звісно, необхідні додаткові кошти для того, щоб втілити це в реальність, адже для такого навчання дітям необхідні конструктори, робото-технічні системи, моделі, вимірювальні комплекси та датчики, лабораторні прилади, електронні пристрої – 3D-принтери, комп'ютери, цифрові проектори, проекційні екрани різноманітних моделей, оверхед-проектори, копі-дошки, інтерактивні дошки, документ-камери, проекційні столики тощо.

Наразі відкрито Всеукраїнський науково-методичний віртуальний STEM-центр (ВНМВ STEM-центр), який працює у тестовому режимі.

Декілька українських шкіл вже практикують STEM education. Наприклад, Одеська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів «Освітні ресурси та технологічний тренінг» №94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики, де дітям пропонують вивчати робототехніку через практику, наприклад використовуючи механізми і освітні набори LEGO Education NXT.

Також застосовує технологію Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро». За результатами ЗНО−2016 ліцей увійшов у трійку найкращих навчальних закладів України. Для вдосконалення та пошуку ефективних форм професійної діяльності вчителями проведено порівняльний аналіз навчальних програм з хімії, біології, фізики у  випускних класах ЗНЗ із навчальними планами ВНЗ. Тетяна Журавель, директор закладу, зазначає, що у «10 класі вивчення тем «Газові закони. Термодинаміка» (хімія) та «Властивості газів, рідин, твердих тіл. Основи термодинаміки» (фізика), «Оксигеновмісні органічні сполуки» (хімія) та «Основні процеси клітинного рівня. Організм, як біосистема: структурні елементи і основні процеси» (біологія) відбувається в одному блоці, що допомагає ліцеїстам вивчити, узагальнити, закріпити навчальний матеріал та дає змогу їм сформувати цілісну картину Всесвіту».

Тобто систему вже почали впроваджувати у різних куточках країни й продовжать цей шлях згідно з планом до 2021 року. STEM-education по всьому світу вже привнесла свої плоди, такі як підвищення ефективності, розвиток технічних навичок учнів, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Тепер і України встала на стежку змін та реінтеграції в освіті.

Використані матеріали:

https://study.com/academy/lesson/what-is-stem-education-definition-importance-standards.html

https://teach.com/what/teachers-know/stem-education/

https://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Otros_2016_12_9.pdf

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&