Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики  предметних тестів основного й додаткового блоків національного мультипредметного тесту 2024 року та схеми нарахування балів за виконання їх завдань. Також визначено кількість і форми тестових завдань із кожного предмета та час на їх виконання.

Так, тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань, із математики й фізики – 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов (англійської,  іспанської, німецької, французької) – по 32.

Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів. Зауважуємо також, що зміст завдань з історії України охоплюватиме лише події другої половини XVI – початку ХХІ ст.

Докладніше про зміст та структуру тестів із кожного предмета НМТ й оцінювання читайте нижче.

Українська мова

Учасники тестування виконуватимуть завдання з української мови в межах обов’язкових блоків НМТ.

Зміст завдань з української мови відповідатиме програмі ЗНО з української мови. Зверніть увагу, що в зазначеній програмі учасників / учасниць тестування має цікавити лише частина «Українська мова», яка охоплює всі мовні теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української мови, а саме:

 • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;
 • Лексикологія. Фразеологія;
 • Будова слова. Словотвір;
 • Морфологія;
 • Синтаксис;
 • Стилістика;
 • Розвиток мовлення.

Кожен розділ програми з української мови буде представлено пропорційно. Щоправда, розділам «Стилістика» та «Розвиток мовлення» буде приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування, який, зокрема, унеможливлює використання завдань на надання письмової розгорнутої чи короткої відповіді.

Тест з української мови налічуватиме 30 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (10 завдань), з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари»)  (5 завдань). Завдання з української мови оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів. 

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з української мови) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Найближчим часом Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з української мови.

Математика

Тестування з математики учасники проходитимуть у межах  обов’язкових блоків НМТ.

Зміст завдань НМТ з математики відповідатиме програмі ЗНО з математики й охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії, які вивчали в шкільному курсі, а саме:

 • Числа і вирази;
 • Рівняння, нерівності і їх системи;
 • Функції;
 • Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;
 • Планіметрія;
 • Стереометрія.

Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (3 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання). Тест із математики не міститиме завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. 

Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності та по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 32.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з математики) учасники тестування  знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів  результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. 

Як і в попередні роки, під час роботи над завданнями з математики учасники тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами, які містять формули з розділів «Алгебра і початки аналізу», «Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики», «Геометрія».

Найближчим часом Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з математики.

Історія України

Тестування з історії України учасники проходитимуть у межах обов’язкових блоків НМТ.

Зміст завдань блоку НМТ з історії України відповідатиме програмі ЗНО з історії України (розділи 6–32) й  охоплюватиме теми, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ ст.:

 • Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;
 • Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;
 • Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;
 • Козацька Україна наприкінці 50–80-х рр. XVII ст.;
 • Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;
 • Українські землі в другій половині XVIII ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;
 • Культура України в другій половині XIX – на початку XX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.;
 • Україна в роки Першої світової війни;
 • Початок Української революції;
 • Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
 • Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
 • Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
 • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
 • Україна в роки Другої світової війни;
 • Україна в перші повоєнні роки;
 • Україна в умовах десталінізації;
 • Україна в період загострення кризи радянської системи;
 • Відновлення незалежності України;
 • Становлення України як незалежної держави;
 • Творення нової України.

Тест з історії України міститиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (4 завдання), на встановлення послідовності (3 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання).

Завдання з історії України оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності, у завданнях на послідовність:

 • по 3 тестових бали, якщо правильно буде вказано послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо);
 • по 2 тестових бали, якщо правильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо);
 • по 1 тестовому балу, якщо правильно буде вказано або першу, або останню подію (або перше, або останнє явище, або перший, або останній факт, процес тощо);
 • по 0 тестових балів, якщо неправильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не буде надано;

та по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів. Отже, за виконання завдань з історії України можна буде отримати від  0 до 54 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з історії України) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. 

Найближчим часом Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з історії України.

Українська література

Для проходження НМТ учасники / учасниці за бажанням можуть вибрати четвертим предметом українську літературу.

Зміст завдань з української літератури відповідатиме програмі ЗНО з української літератури. Зверніть увагу, що в зазначеній програмі учасників / учасниць тестування має цікавити лише частина «Українська література», яка охоплює всі теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української літератури, а саме:

 • Усна народна творчість
 • Давня українська література;
 • Література кінця XVIII – початку XX ст.;
 • Література XX ст.;
 • Твори українських письменників-емігрантів;
 • Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI ст.).

Кожен розділ програми з української літератури в тесті з української літератури буде представлено пропорційно. 

Тест з української літератури налічуватиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (25 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (5 завдань).

Завдання з української літератури оцінюватимуть  відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань  з української літератури можна буде отримати від  0 до 45 балів. 

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з української літератури) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. 

Найближчим часом Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з української літератури.

Біологія

Для проходження НМТ учасники за бажанням можуть вибрати четвертим предметом біологію.

Зміст завдань блоку НМТ з біології відповідатиме програмі ЗНО з біології та охоплюватиме 5 розділів, вивчення яких передбачено в шкільному курсі біології:

 • Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації;
 • Закономірності спадковості і мінливості;
 • Біорізноманіття;
 • Організм людини як біологічна система;
 • Основи екології і еволюційного вчення.

Тест із біології налічує 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (24 завдання), на встановлення відповідності («логічні пари») (4 завдання) та з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).Завдання з біології оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нараховують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності, від 0 до 3 тестових балів — за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих. Отже, за виконання завдань із біології можна буде отримати від 0 до 46 тестових балів.Свій результат (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з біології) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. 

Найближчим часом Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з біології.

Географія

Учасники за бажанням можуть вибрати четвертим предметом для проходження НМТ географію.

Зміст завдань блоку НМТ з географії відповідатиме програмі ЗНО з географії й охоплюватиме розділи:

 • Загальна географія;
 • Географія материків і океанів;
 • Фізична географія України;
 • Населення України та світу;
 • Україна і світове господарство;
 • Регіони та країни;
 • Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток.

Тест із географії налічуватиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань), відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (6 завдань).Завдання з географії оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь та по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів. Отже, за виконання завдань із географії можна буде отримати від  0 до 46 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з географії) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Найближчим часом Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з географії.

Іноземні мови

Для проходження НМТ учасники за бажанням можуть вибрати четвертим предметом іноземну мову (англійську, іспанську, німецьку або французьку).

Зміст завдань тестів з іноземної мови відповідатиме програмі ЗНО з іноземних мов і міститиме частини «Читання» та «Використання мови»

Тести з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) міститимуть по 32 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наданих варіантів (5 завдань), на встановлення відповідності (11 завдань), заповнення пропусків (16 завдань).

Завдання з іноземних мов оцінюватимуть відповідно до схем нарахування балів, застосовуваних у ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно встановлену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу — за кожен правильно вказаний варіант на заповнення пропусків у тексті. Отже, за виконання завдань з іноземної мови можна буде отримати від 0 до 32 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з іноземної мови) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Найближчим часом Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційні варіанти блоку НМТ з іноземних мов:  з англійської, німецької, французької та іспанської. 

Фізика

Для проходження НМТ учасники за бажанням можуть вибрати четвертим предметом фізику.

Зміст завдань тесту з фізики відповідатиме програмі ЗНО з фізики й охоплюватиме 5 тематичних розділів:

 • Механіка;
 • Молекулярна фізика та термодинаміка;
 • Електродинаміка;
 • Коливання і хвилі. Оптика;
 • Елементи теорії відносності. Квантова фізика.

Тест із фізики налічуватиме 20 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (12 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (2 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).Завдання з фізики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь. Отже, за виконання завдань із фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з фізики) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. 

Під час виконання завдань із фізики можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме таблицею «Префікси до одиниць SI» і таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів.

Найближчим часом Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з фізики.

Хімія

Четвертим предметом для проходження НМТ учасники за бажанням можуть вибрати  хімію.

Зміст завдань блоку НМТ з хімії відповідатиме програмі ЗНО з хімії й охоплюватиме 4 розділи:

 • Загальна хімія;
 • Неорганічна хімія;
 • Органічна хімія;
 • Обчислення в хімії.

Тест із хімії налічуватиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (22 завдання), на встановлення відповідності («логічні пари») (2 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).Завдання з хімії оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь. Отже, за виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 40 тестових балів.

Свій результат (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з хімії) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами), таблицями «Розчинність основ, кислот,  амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20–25 ℃», «Ряд активності металів».

Найближчим часом Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з хімії.

Приєднуйтесь до нашої сторінки і групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram