Літературна редакторка і філологиня Ольга Васильєва запропонувала нам перевірити себе, а чи не використовуємо ми в мові кальки з російської. Далі – 100 найпоширеніших випадків, коли можна використати питомі українські відповідники.

❌ Більше десяти — ✅ більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять

❌ Більша половина — ✅ більша частина, більш як половина

❌ Більше того — ✅ ба більше, навіть більше

❌ В більшості випадків — ✅ здебільшого

❌ В дійсності — ✅ насправді

❌ В залежності від — ✅ залежно від

❌ В кінці кінців, врешті-решт — ✅ врешті, зрештою

❌ В основному — ✅ переважно

❌ В розстрочку — ✅ на виплат

❌ В той же час — ✅ водночас

❌ В тому числі — ✅ зокрема, серед них

❌ В силу — ✅ через, з огляду на

❌ В цілому — ✅ загалом

❌ Вирішити проблему, питання, задачу, рівняння — ✅ розвʼязати проблему, питання, задачу, рівняння (але виконати завдання)

❌ Виходячи з — ✅ зважаючи на, з огляду на

❌ Відбитися на — ✅ позначитися на

❌ Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — ✅ щодо

❌ Відстоювати думку, позицію — ✅ обстоювати думку, позицію

❌ Вірніше сказати — ✅ точніше сказати

❌ Виключно — ✅ тільки, самий тільки, єдино тільки

❌ Включно / включаючи — ✅ серед них, також і

❌ Враховуючи — ✅ з огляду на

❌ Все рівно — ✅ все одно, однаково

❌ Головним чином — ✅ гóловно

❌ Даний — ✅ цей, такий

❌ Дійсно — ✅ справді

❌ До тих пір, поки — ✅ доти, доки

❌ З метою — ✅ для того, щоб

❌ З тих пір — ✅ відтоді

❌ З приводу святкування / роковин — ✅ з нагоди святкування / у роковини

❌ З цього приводу — ✅ щодо цього

❌ З точки зору — ✅ з погляду

❌ За браком часу — ✅ через брак часу

❌ За виключенням, без виключення — ✅ за винятком, без винятку

❌ За великим рахунком — ✅ узагалі ж

❌ За вимогою — ✅ на вимогу

❌ За власний рахунок — ✅ власним коштом

❌ За необхідності — ✅ за потреби

❌ Завірити документ — ✅ засвідчити документ

❌ Задати питання — ✅ поставити запитання

❌ Звичайно (вставне) — ✅ звісно, аякже, авжеж

❌ Згідно договору — ✅ згідно з договором, відповідно до договору

❌ Інша справа — ✅ інша річ

❌ Іншими словами — ✅ інакше кажучи

❌ Копія вірна — ✅ згідно з оригіналом

❌ Коротше кажучи — ✅ словом

❌ Максимум, мінімум — ✅ щонайбільше, щонайменше

❌ Мати місце — ✅ бути, траплятися, відбуватися

❌ Мати / давати / отримати можливість — ✅ мати / давати / отримати змогу

❌ Мається на увазі — ✅ мають на увазі, мають на думці

❌ Між тим — ✅ тим часом

❌ Мова йде про — ✅ йдеться про

❌ На даний момент — ✅ на цю мить

❌ На днях, у ці дні — ✅ днями, цими днями

❌ На рахунок / на цей рахунок — ✅ щодо / щодо цього

❌ На теперішній час / по теперішній час — ✅ натепер / дотепер

❌ Накладений платіж — ✅ післяплата

❌ Нанести збитки — ✅ завдати збитків

❌ Нанести шкоду — ✅ заподіяти / вчинити шкоду

❌ Не дивлячись на — ✅ попри, дарма що

❌ Не стільки... скільки — ✅ не так... як

❌ Ні в якому разі — ✅ у жодному разі, аж ніяк

❌ Область знань, область тіла — ✅ галузь знань, ділянка тіла

❌ Отримати / одержати освіту, звання — ✅ здобути освіту, звання

❌ Отримати відмову, відсіч, поразку, догану, кулю — ✅ дістати відмову, відсіч, поразку, догану, кулю

❌ Отримати розголос — ✅ набути розголосу

❌ Перш за все / в першу чергу — ✅ передусім, насамперед

❌ Під цим розуміється — ✅ це витлумачують як

❌ Підняти питання / проблему — ✅ порушити питання / проблему

❌ По мірі можливостей — ✅ по змозі, у міру сил

❌ По нинішніх мірках — ✅ як на нинішні мірки

❌ Позбавитися від — ✅ позбутися когось, чогось

❌ Понад те — ✅ крім того, до того ж

❌ Порівняно з / у порівнянні з — ✅ як порівняти з, проти чогось / когось

❌ Приміром — ✅ наприклад

❌ Разом з тим — ✅ водночас

❌ Скоріше, краще (з більшою радістю) — ✅ радше

❌ Скоріше всього, скоріше за все, швидше за все — ✅ найпевніше

❌ Справа в тому — ✅ річ у тім

❌ Станом на зараз — ✅ нині

❌ Стільки ж — ✅ стільки само

❌ Сума складає — ✅ сума становить

❌ Так, (відокремлене комою) — ✅ зокрема, наприклад

❌ Так як — ✅ оскільки, бо, через те що, тому що

❌ Такий як — ✅ як-от

❌ Таким чином / значить — ✅ отже

❌ Там же — ✅ там само

❌ Тим більше — ✅ тим паче, і того більше, і поготів

❌ Тим не менш — ✅ а втім, проте, однак

❌ Тим самим — ✅ у такий спосіб, таким способом, таким робом

❌ Той чи інший — ✅ той чи той

❌ Точка зору — ✅ думка

❌ У випадку — ✅ у разі

❌ У відповідності до — ✅ відповідно до

❌ У два етапи — ✅ двома етапами

❌ У подальшому — ✅ надалі

❌ У свою чергу / своєю чергою — ✅ так само, і собі

❌ У цьому відношенні — ✅ з цього погляду

❌ У якості — ✅ як

❌ Шляхом — ✅ у такий спосіб, через

❌ Як правило — ✅ зазвичай

❌ Як тільки — ✅ тільки-но, щойно

*

Зберігайте та поширюйте цю шпаргалку. І прошу не нести мені словник «СУМ», де трапляються деякі з цих кальок. Радянським словником треба користуватися з розумом, що я завжди й роблю, відбираючи там тільки питомі українські лексеми.

Говорімо та пишімо правильно і плекаймо своє! 

 

Читайте також
Як записувати деякі іншомовні слова

Як записувати деякі іншомовні слова

Пишемо грамотно
14.02.2022 0
Мовний фронт: 80 рис української мови, яких немає в російській

Мовний фронт: 80 рис української мови, яких немає в російській

Плекаймо мову, пишаймося своїм! 
12.08.2023 0

Джерело фото Midjourney

Приєднуйтесь до нашої сторінки і групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram