Сервіс пошуку освітніх закладів для дітей. School Navigator поспілкувався з академічною директоркою, співзасновницею київського ліцею «Греміум» Оксаною Буковською про вивчення англійської мови.

Яка місія та цілі ліцею Gremium?

Ліцей працює за авторською методикою Інтегральної спіралі: крокуємо інтегральними витками до глобального мислення та сили, бо краще виховувати сильних дітей, ніж потім ремонтувати зламаних дорослих. 

Методика включає: 

 • особистісно-зорієнтований освітній процес, який враховує й розвиває індивідуальні здібності учнів; 
 • формування сучасних компетентностей та загальнонавчальних умінь та навичок; 
 • виховання громадянина, формування системи цінностей (творчість, повага до особистості та підтримка, довіра, відповідальність, унікальність потенціалу кожного та значущість спільної роботи, розвиток та особистісний приклад) та відношень; 
 • відкритість освіти, доступність знань та інформації; урахування інтересів і потреб окремого учня, максимальний розвиток здібностей учнів; 
 • адаптація молоді до умов життя суспільства. Вибудувати неперервну спіраль розвитку та навчання дитини, де на кожному витку формуються нові знання, уміння та навички;
 • вчити дітей «як думати», а не «що думати»; мотивувати до навчання упродовж життя, а не прагнути навчити на все життя; надавати дітям «рівні можливості, а не культивувати «рівність») – задача ліцею «Греміум» і вона вирішується на основі створення освітнього процесу в SMART school – ліцеї Gremium (Self-directed. STREAM; Motivated, Adaptive, Research, Resource-enriched, Technology embedded, Thinking).

Побудова освітнього процесу передбачає наявність спільної візії та місії:

 • усвідомлення нових ролей та професійної компетентності управлінців та вчителів;
 •  відповідальне та ефективне лідерство – горизонтальні зв’язки у командній проєктній роботі; 
 • занурення  у цифрове суспільство та трансформація освіти; 
 • удосконалення шкільної культури: розвиток соціальних умінь та взаємодії; партнерські взаємовідносини з батьками. 

STEM-орієнтований навчальний процес передбачає поглиблене вивчення іноземних мов, досконале володіння українською мовою, вивчення природничо-математичних дисциплін на основі всебічної інтеграції, розвиток мислення та культури. Таке поєднання освітніх  дій дає можливість реалізувати індивідуальний підхід та вироблення індивідуальної освітньої траєкторії учнів в рамках  розуміння загальної ідеї для кожного ступеня навчання: 

 • 1-4 класи – Школа радості, зацікавлення, адаптації; 
 • 5-9 класи – Школа мотивації, розкриття потенціалу; 
 • 10-12 класи – Школа відкритих можливостей, збудована за принципом гнучкості.

Проєктуючи освітню програму ліцею, ми поділяли ідею підвищення ефективності вивчення англійської мови як іноземної, бо ми бажаємо, щоб українські випускники були конкурентоспроможними на світовому ринку праці та могли працювати у різних сферах. Для вивчення мови потрібно створити відповідне середовище та застосовувати новітні методики, які мотивують, підвищують інтерес до навчання й використання мовної практики.

Як ви зацікавлюєте дітей у вивченні англійської мови?

У нас немає мети зацікавити тільки вивченням англійської мови. Весь освітній процес направлений на опановування ґрунтовних знань із застосуванням нестандартно побудованого процесу, Р4С (філософії для дітей), інтеграції, розвитку навичок 4К+Д (комунікація, колаборація, креативність, критичне мислення та дослідництво), що робить процес навчання цікавим і вмотивованим.

Крім англійської, у ліцеї вивчають ще другу іноземну мову на вибір з трьох: німецьку, іспанську або французьку. Учні початкової школи активно залучаються до різних видів ігрової діяльності, при чому саму гру учні можуть видозмінити та доповнити. Особлива увага приділяється комунікативному підходу у навчанні англійської: діти кожен урок практикують усне говоріння, тому коли вони зіштовхуються із необхідністю продемонструвати свої знання у повсякденному житті, це не складає труднощів. 

Розвивальні вправи й активності, спрямовані на розв'язання проблемних питань, розвиток логічного і критичного, творчого мислення є невіддільною складовою уроків англійської мови. Учні розглядають не лише лексичний та граматичний матеріал, але і вчаться аналізувати та порівнювати, продукувати оригінальні ідеї англійською. Зацікавленість у навчанні досягається шляхом відбору матеріалу, який віддзеркалює інтереси й потреби та сили й здібності учнів.

Як відрізняється підхід до вивчення мови в різних вікових категоріях?

Думаю, спочатку треба розповісти про спільне для всього ліцею у вивченні англійської мови: 

 1. Поглиблене вивчення за кембриджською методикою та методичним забезпеченням
 2. До програми вивчення внесено всі питання до складання іспитів на відповідний рівень знання мови Cambridge Test of English (ліцей є центром проведення тестів)
 3. З 1 по 11 клас проводяться уроки Math + Science
 4. Розмовний клуб (з носіями мови)
 5. Виконання проєктів (індивідуальних та групових)
 6. Виголошення промов
 7. Інтеграція з іншими предметами (проведення інтегрованих уроків, заходів)

Якщо говорити про відмінності, то це саме вікові відмінності в організації роботи.

Які навчальні методики ви застосовуєте під час занять з англійської мови?

На уроках англійської мови ми використовуємо як класичні, так і новітні методи навчання: користуємось матеріалом підручника як базою для подальшого опрацювання через інтерактивні вправи та ігри. При поясненні граматичного матеріалу застосовуємо підхід критичного мислення, що дозволяє дітям самим робити висновки щодо вживання тієї чи іншої граматичної форми/структури та, таким чином, не заучувати правила, а розуміти їх. Для вивчення нової лексики актуальною технікою є дрилінг — багаторазове повторення, яке допомагає досягти правильної вимови та інтонації. 

Вивчення слів та фраз відбувається не як окремих одиниць, а в контексті, що допомагає усвідомити, де та як їх можна застосувати. Основою фронтальної роботи, групових та командних видів діяльності на уроках реалізується комунікативна методика, яка передбачає створення ситуацій максимально наближених до реальних, в яких учні тренують опрацьований лексичний матеріал. Звичайно, спілкування відбувається виключно англійською мовою, що допомагає дітям максимально зануритись в іншомовне середовище.

Англійська мова сьогодні — це must have: вона відчиняє двері до кар’єри, подорожей, знайомств із людьми та різними культурами, до цілого світу музики, кіно, онлайн-ігор, подкастів, навчальних можливостей. І саме native speaker (англ. носій мови) може надати потрібного контексту для кращого розуміння мови. Тому у ліцеї ми продовжуємо практику спілкування з носіями, правда у сучасних умовах – онлайн.

Як ви інтегруєте вивчення англійської мови в інші активності?

На наших уроках обов’язкове використання мультимедійних ресурсів, таких як пісні, відео або різноманітні додатки з іграми, інтерактивні вправи. Проте вивчення англійської мови здійснюється не тільки на відведених уроках саме англійської мови, а і повноцінно функціонує Розмовний клуб із залученням носіїв мови, вивчаємо англійську на уроках Math, Science та застосовуємо методологію CLIL, тобто англійська звучить постійно на інтегрованих уроках, під час виконання проєктів та виголошуванні промов.

CLIL – це абревіатура, що позначає освітній підхід в рамках інтеграції фахового і мовного навчання. Вивчення мови комбінується зі змістом інших фахових галузей, таких як біологія, географія або мистецтво. Під час проєктних днів захист проєктів обов’язково відбувається з використанням англійської мови, виголошення промов відбувається українською та англійською мовами.

Як ваші викладачі підходять на навчального процесу?

Викладачі нашого ліцею різносторонньо втілюють навчальні цілі. Комунікативний підхід усуває мовний бар‘єр і дозволяє відчувати мову, робить спілкування невимушеним і цікавим так, щоб можна було висловити свої почуття і пожартувати англійською. Разом з цим учні поглиблено вивчають тонкощі граматики й нюанси академічного мовлення, що торує шлях до навчання за кордоном і міжнародної співпраці.

Чи існують можливості для учнів отримати додаткову допомогу або індивідуальні заняття з вчителями, якщо вони мають проблеми з опануванням англійської мови?

У ліцеї працює система консультаційних занять. Вони призначені як для індивідуальних, так і для групових консультацій. Особливістю є те, що консультації не тільки для учнів, які потребують допомоги у вивченні предмета, а і для учнів, які випереджають темпи роботи або для наукової діяльності.

Поділіться досягненнями ваших учнів у вивченні мови. З яким рівнем знання англійської вони випускаються? Куди вступають?

Ліцей готує учнів для подальшого складання Cambridge English Qualification, а саме KET, PET, FCE, CAE, CPE. Усі учні, які складали іспити, отримали сертифікати з підтвердженим рівнем та навіть отримали вищі відзнаки!

Наявність сертифіката дозволяє відстежити свій прогрес і працювати на результат, за потреби використати під час навчання в університеті за кордоном. Результати цих іспитів учні 9-х та 11-х класів можуть зарахувати як оцінку ДПА з іноземної мови. Разом із сертифікатом у дитини підвищується самооцінка: її англійську тепер оцінює не тільки шкільний учитель, але і представник міжнародної організації Cambridge English. 

Зараз успішне вивчення англійської мови в ліцеї надає можливість учням навчатися без мовного бар’єра за кордоном. Учні відзначають, що завдяки їх знанням мови та базових предметів (математика, фізика, біологія, хімія) інтеграція в освітнє середовище світу пройшла майже безболісно. Наші  випускники, які здавали НМТ у 2023 році, мають результати 197-200 балів.

Чи потрібне знання англійської мови для вступу у ваш ліцей? 

На етапі вступу ми тестуємо учнів. Це тестування визначає рівень володіння дітьми української мови, англійської мови та математики. Це тестування має на меті діагностику, за допомогою якої можна побудувати індивідуальну траєкторію навчання учня і забезпечити повноцінну підтримку.

Читайте також
Динамічні ігри для дітей на уроках англійської мови

Динамічні ігри для дітей на уроках англійської мови

Добірка рухливих ігор, які допоможуть вивчити англійську
25.02.2020 0
17 способів випадкового розподілу учнів на групи

17 способів випадкового розподілу учнів на групи

Як згрупувати дітей, щоб жодний учень не образився
19.03.2021 1

Джерело фото Depositphotos

Приєднуйтесь до нашої сторінки і групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram