Система навчання та вищої освіти часто йде в розріз з реальним життям. Студенти не завжди виходять з вузу, готовими до справжньох роботи. “Прогалини в знаннях студентів – це глобальна проблема низького рівня знань на етапі вступу в університет”, - вважає Ніна Пойда-Носик, доцент ДВНЗ «Ужгородський національний університет». На її думку, запровадження ЗНО, по суті, знизило рівень абітурієнтів.

"На жаль, у наших вишах вивчення іноваційних інструментів відбувається із запізненням, адже учбові програми - річ доволі консервативна. Я як випускник факультету економіки знаю це з власного досвіду”, - підтверджує думку Сергій Мільман, СЕО YouControl.

Замість того, щоб просто скаржитися на ситуацію, виші та бізнес-компанії об’єдналися у прагненні вирішити проблеми з дефіцитом практичних знань студентів в сфері збору та аналізу інформації.

“Ми намагаємось перманентно відстежувати виникнення нових сучасних аналітичних інструментів з метою впровадження їх в освітній та науковий процес”, - розповідають Ольга Мельник, професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», та Катерина Дзюбіна, старший викладач, заступник завідувача з міжнародної співпраці цієї ж кафедри.

 

Ознайомившись в Інтернеті з платформою YouControl, у 2016 році вони написали лист-запит компанії з пропозицією співпраці, й згодом підписали відповідний Меморандум.

 

Фото - система YouControl

 

Як налагоджена співпраця

YouControl – інформаційно-аналітична платформа для бізнес-аналітики, конкурентної розвідки та перевірки контрагентів. З її допомогою компанія фактично застережує себе від роботи з недобросовісними або ненадійними партнерами. YouControl збирає інфорамцію одночасно з понад 42 відкритих державніх реєстрів, які постійно оновлюються. Досвід роботи з такими джерелами та інформацією – реальна потреба україньских бізнес-компаній. Тож майбутні спеціалісти юридичного, економічного, журналістського та інших напрямків мають вміти це робити.

Підписуючи Меморандум про співарцю з навчальним закладом, YouControl надає безкоштовно ліцензійний акаунт платформи студентам та викладачам для навчання, практичних занять, підготовки курсових та наукових робіт. Експерти компанії також проводять тренінги, планують брати участь у тематичних заходах. Наразі триває робота над розробленням практичних кейсів для студентів з метою впровадження їх в освітній процес.

 

З 2017 року YouControl окрім “Львівської політехніки” співпрацює ще з «Ужгородським національним університетом», МАУП, “Київською школою економіки” та Міжнародним інститутом розвитку бізнесу.

 

У вишах говорять, що платформа не є складною для використання та засвоєння, тож ті студенти, які дійсно хочуть знати і розуміти справу, інформація дається легко і без проблем.

 

Що це дає студентам та майбутнім роботодавцям

Пошук студентами достовірної актуальної статистичної інформації, а також аналітичних даних під час виконання дипломних проектів та наукових досліджень є нелегкою справою, адже вітчизняні підприємства неохоче діляться своєю фінансовою звітністю та подробицями діяльності, пояснюють у «Львівській політехніці». “Завдяки співпраці з «Ю-Контрол» наші студенти отримали можливість використовувати інструменти аналітичної платформи для написання своїх дипломних кваліфікаційних робіт і курсових проектів”, - говорить Ольга Мельник.

 

“Основною метою підписання меморандуму було ознайомлення студентів з бізнес-пошуковою аналітичною платформою компанії та набуття ними навиків перевірки контрагентів і забезпечення безпеки бізнесу шляхом відстеження змін фінансового стану або репутації компаній завдяки щоденному моніторингу відкритих державних реєстрів” - говорить Ніна Пойда-Носик, доцент ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Крім того, результатом співпраці також повинні стати наукові напрацювання у галузі безпеки бізнесу, які будуть оприлюднені у вигляді публікацій та виступів на конференціях.

Фото - система YouControl

 

Тренінги та навчання з використанням системи YouControl дозволяє зорієнтуватись в тих інструментах, котрі знадобляться в реальній роботі, а також отримати первинні навички роботи з аналізу афілійованості, фінансового стану, історичні зв’язки тощо.

“Студентам важливо бачити реальні кейси, і за допомогою доступу до системи ми даємо їм змогу вивчати сучасні економічні процеси на мікрорівні. Вже зі студентської лави вони будуть знати, як здійснювати аналіз контрагентів і як будувати прозоре бізнес-середовище”, – говорить Сергій Мільман, СЕО YouControl.