Усебічний розвиток дитини забезпечує врівноважена робота обох півкуль мозку. Як відомо, за творчі та мовні здібності відповідає переважно права півкуля, а за аналіз та логіку – ліва. З образним мисленням у молодших школярів проблем не виникає, а ось встановлення логічних зв’язків, як показує досвід, потрібно тренувати.

Як це зробити? Використайте особливий навчальний прийом, за допомогою якого діти опанують уміння знаходити закономірності між подіями, структурувати та запам’ятовувати великий обсяг інформації – «Логічний ланцюжок».

Сутність прийому полягає в тому, що при наведенні фактів, правил чи пропозицій вказуються їхні причини, які також мають причини виникнення. Отже, відбувається поступове виявлення першопричин аж до початкової стадії. Увесь ланцюжок подій чи фактів побудований у хронологічному порядку. Впровадження логічного ланцюжку в ігровій формі дає змогу розвинути уяву, спостережливість та навчитися аргументувати власні думки. Прийом допомагає структурувати великі обсяги інформації та виводити закономірності явищ та подій.

Процес виконання

Метод «Логічний ланцюжок» завдяки його універсальності можна використовувати на будь-якому уроці. Робота організовується таким чином:

1. Оголошення умов завдання.

Метод застосовується або на етапі вивчення матеріалу, з метою запам'ятовування великих обсягів інформації, або як контрольна вправа, що закріплює вже набуті знання.

2. Формування основи логічного ланцюжка.

Цей прийом можна застосовувати для самостійної, парної чи групової роботи на будь-яких уроках. Якщо передбачена командна робота, то дітей об'єднуємо у групи. Далі робота може здійснюватися у коопераційній чи у змагальній формі, залежно від того, що, на думку вчителя, є метою: дослідження як командний процес або як пошук кращого результату серед учнів.

3. Розшифровка ланок.

Коли ланцюжки вже побудовано, необхідно провести невелике опитування серед учнів, щоб з'ясувати, чому, на їхню думку, вони вийшли саме такими.

Приклади застосування

Усна вправа. Запропонуйте стартову ланку логічного ланцюжка – учень повинен продовжити речення та передати слово однокласнику. Є два варіанти:

1. Починаючи зі слова «Щоб», переходячи до «Потрібно». Наприклад, «Щоб випити каву, потрібно її зварити. Щоб зварити каву, потрібно нагріти чайник. Щоб нагріти чайник, потрібно налити у нього воду».

2. Починаючи з «Якщо» і закінчуючи «То» чи «Тоді». Тобто: «Якщо грати з м’ячем на проїжджій частині, то можна потрапити під колеса автомобіля. Якщо потрапиш під колеса, тоді доведеться одужувати у лікарні».

Математична задача. Підготуйте малюнки з числами. Завдання учнів – простежити закономірність числової зміни на першому з малюнків. Далі треба скористатися нею, заповнюючи порожні місця на наступних аркушах.

Лінгвистична вправа. Запишіть слова у два стовпчики: в одному зібрані терміни, в іншому – їх тлумачення. Завдання учнів – співвіднести їх між собою та дібрати попарно.

Групова робота. Роздайте кожному учню картки з окремо написаними, але тематично пов'язаними словами. Дітям потрібно з’ясувати, що написано на картках товаришів по групі та колективно скласти логічний ланцюжок, використовуючи зібрані слова.

Переплутування логічних ланцюжків. Надайте учням інформацію із порушеною логічною послідовністю даних. Учні мають виправити помилку, аргументувавши власну точку зору.

Використання прийому «Логічний ланцюжок» під час уроків та виховних годин допоможе вам розвивати критичне та логічне мислення учнів. Навчившись розуміти сутність явищ та правильно встановлювати причиново-наслідкові зв'язки, діти зможуть без проблем запам'ятати навіть найскладніший матеріал.

Приєднуйтесь до нашої сторінки і групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram