Новий закон «Про освіту» дає українським вчителям право піти у творчу відпустку строком до 1 року. Про це йдеться на офіційному порталі «Нової української школи».

Цікаво, що ця відпустка враховуватиметься в педагогічний стаж, а взяти її можна лише раз на 10 років. Усі можливі підстави, на яких вчителі можуть взяти такий тайм-аут перераховані у Кодексі законів про працю. Зокрема у Статті 77 йдеться про таке:

Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством. Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України.

Закон «Про відпустки» дає таке саме визначення того, що таке «творча відпустка» (Стаття 16). І так само дається посилання на Постанову Кабміну, яка має це питання регулювати.

Це – Постанова Кабміну 1998 року №45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» і йдеться в ній про таке:

Творчі   відпустки   надаються   працівникам  підприємств, установ та організацій незалежно від форм  власності  за  основним місцем  їх  роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук,  для написання  підручника,  а також монографії, довідника тощо.

З тексту цієї ж постанови:

Творча відпустка  для  написання  підручника  чи  наукової праці  тривалістю  до  трьох  місяців  надається працівнику,  який успішно поєднує основну діяльність із творчою роботою.  Ця  творча відпустка  надається  на  підставі  заяви  працівника  та  довідки видавництва про включення підручника чи наукової  праці  до  плану випуску видань на поточний рік.

Якщо над науковою роботою працює то авторський колектив, то взяти творчу відпустку може лише один із них. Але для цього потрібна згода усіх членів колективу. До речі, місце педагога та заробітна плата – зберігаються.

На жаль, не все так ідеально, як хотілося б думати: законне право на таку відпустку є, а от механізму реалізації його – немає.  У Постанові №45 зазначили умови та порядок такої відпустки, якщо вона триває до 3 місяців, а от про однорічну – нічого немає. Тому спочатку потрібно дочекатися виписаних механізмів реалізації такого права, а тоді вже просити про творчий «відпочинок»