Чи помічали ви, що, читаючи певний текст, не можете одразу зрозуміти суть, а тим більше – переказати його? А уявіть, які труднощі постають перед дітьми. Адже читання – це досить складний процес, який вимагає високої концентрації, мобілізації роботи мозку та навичок роботи з текстом. Важливо, що вміння ефективно читати можна і потрібно розвивати. І саме для цього існує прийом ІНСЕРТ!

Суть прийому

ІНСЕРТ (або INSERT) є простим у застосуванні та дієвим прийомом розвитку критичного мислення. Він допомагає удосконалювати вміння швидко та осмислено читати, а головне – якісно опрацьовувати великі обсяги інформації. Основний принцип полягає у взаємодії з текстами та їх ґрунтовному аналізі, критичному осмисленні нових і глибокій рефлексії до вже здобутих раніше знань.

З точки зору практичного застосування, ІНСЕРТ – це технологія ефективного читання. Вона складається з системи знаків, організованих у таблицю, яку необхідно заповнювати під час вивчення нового матеріалу.

Назва прийому є абревіатурою з англійської:

 • I – interactive (інтерактивна)
 • N – noting (пізнавальна)
 • S – system for (система для)
 • E – effective (ефективного)
 • R – reading and (читання та)
 • T – thinking (сприйняття).

Працюючи з текстом, учні навчаються ділити його на смислові елементи (слова, речення, абзаци тощо) та позначати їх спеціальними символами. Це допоможе дітям ефективно сприймати інформацію та диференціювати її за ступенем важливості. Для зручного позначення автори створили систему позначок:

 • «V» – Я вже знаю цю інформацію.
 • «+» – Це нові факти для мене.
 • «–» – Я мав іншу думку щодо цього.
 • «?» – Цей матеріал містить щось, чого я не можу зрозуміти / мені потрібні пояснення чи уточнення.

Для того, щоб застосування прийому ІНСЕРТ не загрожувало псуванням підручників, варто вкладати вузькі смужки паперу та робити позначки на них.

Переваги технології ІНСЕРТ

Процес навчання тісно пов’язаний із читанням. Від його ефективності та вміння дитини аналізувати і сприймати прочитане значною мірою залежить її успішність і перспектива подальшого навчання та самореалізації. Прийом ІНСЕРТ має такі переваги:

 • сприяє успішній актуалізації вже вивченого матеріалу;
 • допомагає у процесі усвідомлення нової інформації;
 • розвиває вміння критично мислити та аналізувати прочитане;
 • підвищує можливості рефлексії отриманої інформації та вміння працювати самостійно.

ІНСЕРТ також допомагає обрати ефективну стратегію використання часу, якого, як відомо, завжди не вистачає. З одного боку, вчитель коригує роботу та пояснює конкретному учню певний аспект навчального матеріалу. З іншого – діти розвивають уміння самостійно працювати з підручником та знаходити проблемні питання, розгляд яких потребує додаткової уваги чи допомоги вчителя. Крім того, працюючи за цим прийомом, діти отримують додатковий імпульс для розкриття їхнього творчого та організаторського потенціалу.

Застосування прийому в школі

Для успішного застосування прийому в молодшій школі варто спростити систему позначок для роботи з текстами. Можна обмежитись усього двома позначками: «знаю» та «не знаю». Якщо діти демонструватимуть стабільні успіхи, бажано додавати нові категорії. При цьому спершу треба ввести позначку «факти є незрозумілими», а вже потім – «протиріччя щодо того, про що я дізнався». Такий порядок зумовлюється тим, що для заповнення останньої категорії діти мають уже володіти певними навичками аналізу та порівняння інформації. Поясніть дітям, що вони повинні не просто швидко читати текст, а й уважно та сконцентровано сприймати кожен рядок прочитаного.

Для учнів середньої та старшої школи ІНСЕРТ є надзвичайно актуальним. Бо вміння працювати з великими обсягами інформації неодмінно знадобиться їм для подальшого навчання та успішного складання іспитів і ЗНО. Якщо діти показуватимуть високі результати, попросіть, щоб вони запропонували власний набір слів та символів, які дозволяли робити короткі, але дуже змістовні позначки.

Приклади застосування ІНСЕРТу на уроках

Використовувати технологію ІНСЕРТ можна на уроках із більшості предметів. Головне, щоб там можна було працювати з текстами. Приклади:

На уроці біології (тема «Клітини»):

«V» – Усі тканини складаються з клітин, які постійно ростуть, діляться і відмирають.

«+» – Існують клітини з двома ядрами.

«–» – Якщо клітини ростуть постійно, чому ж тоді людина не може жити вічно?

«?» – Скільки всього клітин у людини?

На уроці історії (тема «Повстання декабристів»):

«V» – Наддніпрянська Україна включала 9 губерній; становище більшості населення було вкрай складним; суспільство потребувало кардинальних змін у державі та системі управління.

«+» – Назва «декабристи» походить від російської назви місяця грудня (рос. декабрь), коли й відбулося повстання; ідеї декабристів формувалися під впливом масонства та європейського революційного досвіду; лідери декабристів виробили програмні документи – «Руську правду» та «Конституцію»; повстання зазнало поразки.

«–» – Програмні документи лідерів декабристського руху загалом не враховували національних та державних інтересів українців; виступ у грудні, спричинений раптовою смертю царя, був погано спланований.

«?» – Навіщо декабристи повстали, якщо вони не пояснили народу свої ідеї та не мали підтримки людей.

Якщо вчитель застосовує прийом ІНСЕРТ, учні зможуть:

 • розвивати здатність до самонавчання та самоорганізації, а це значно підвищить навчальну мотивацію;
 • збільшити зацікавлення навчальним матеріалом завдяки стимулюванню самостійної пошукової та творчої роботи;
 • напрацьовувати власну культуру письма та усвідомити принципи написання текстів різних жанрів;
 • тренувати інформаційну грамотність, здатність аналізувати інформацію від час роботи з текстами;
 • розвивати вміння критично оцінювати інформацію;
 • навчаються робити узагальнення та висновки на основі здобутих знань.

Використовуйте різні прийоми розвитку критичного мислення. Не бійтеся експериментувати та помилятися. А головне – пояснюйте дітям, що навчання може бути цікавим, корисним та ефективним.
 

Джерело фото Depositphotos

Приєднуйтесь до нашої сторінки і групи у Фейсбуці, спільнот у Viber та Telegram